Nasz projekt został zatytułowany: "Trudne rozmowy o Czesławie Miłoszu- dialog, tolerancja, partnerska współpraca". Jak można wywnioskować z tematu będzie on koncentrował się wokół biografii i twórczości naszego noblisty gdyż jest on postacią łączącą Litwinów i Polaków, a dodatkowo rok 2011 został ogłoszony Rokiem Czesława Miłosza. Projekt jest wymianą jednostronną. Dziesięcioosobowa grupa studentek z Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego przyjedzie do Cieszyna aby podjąć  wspólne działania z naszymi studentami. Wymiana będzie odbywać się w dniach 17 - 21 października, a studenci w niej uczestniczący będą zakwaterowani na naszym campusie i większość ich działań będzie odbywała się w obrębie uczelni. W programie wymiany jest również wycieczka do Krakowa i Ustronia, otwarte czytanie wierszy Miłosza, zajęcia w cieszyńskim liceum oraz krótka konferencja. O realizacji kolejnych etapów projektu będziemy informować na bieżąco.