Druga konferencja naukowa z cyklu "Poznajmy Innego" odbyła się 11 maja 2006r., a jej tematem byli nasi południowi sąsiedzi - Czesi.

Konferencję otworzyła prodziekan ds. kształcenia dr Jadwiga Gazda, która wyraziła uznanie dla działalności KNEM. Gościem specjalnym konferencji był prof. dr hab. Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostrowskiego. Profesor po krótkim przemówieniu odpowiadał na liczne pytania zgromadzonego audytorium. Słuchacze zgromadzeni w Centrum Konferencyjnym opowiadali o swoich codziennych obserwacjach, typowych - ich zdaniem - cechach Czechów, opiniach o nich. Prof. dr hab. T. Siwek wyjaśnił źródła oraz historyczne i społeczne uwarunkowania niektórych cech narodowych Czechów. Obalał także pewne stereotypy dotyczące ich narodu. Drugim prelegentem był Jakub B. Bączek, student piątego roku pedagogiki UŚ w Cieszynie. Zaprezentował on wyniki badań przeprowadzonych wśród licealistów z Raciborza i Bielska-Białej, które dotyczyły opinii polskiej młodzieży o Czechach. Monika Kamieniecka i Beata Handzlik, członkinie KNEM, przedstawiły wyniki badań prowadzonych wśród studentów różnych uczelni, których przedmiotem był stosunek respondentów do narodu czeskiego oraz ich wiedza na jego temat. W dyskusji kończącej spotkanie poruszono m. in. problem ochrony socjalnej i poziomu szkolnictwa w Czechach i w Polsce.

Więcej zdjęć w galerii