14 marca 2007 r. w jednej z klas cieszyńskiego Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika zorganizowaliśmy zajęcia warsztatowe na temat stereotypów. Spotkanie było wstępem do konferencji naukowej "Stereotyp Francuza w oczach Polaków", należącej do cyklu "Poznajmy Innego", która odbyła się 22 marca w Cieszynie na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego i w której uczestniczyli uczniowie "Kopernika" pod opieką mgr Aleksandry Żołnowskiej.

Głównym celem warsztatów było zapoznanie młodzieży licealnej z tematyką stereotypów i pogłębienie posiadanej już przez nich wiedzy. Równie ważnym celem, przede wszystkim z punktu widzenia osób prowadzących zajęcia, było uzyskanie informacji o funkcjonowaniu stereotypów dotyczących "innego" w środowisku uczniowskim.

Zajęcia trwające 90 minut były podzielone na kilka etapów, a ich podsumowanie stanowiły prace plastyczne wykonane przez uczniów na koniec warsztatów. W trakcie zajęć rozmawialiśmy na temat przyczyn i funkcji powstawania stereotypów, a także mechanizmów ich powstawania. Uczniowie podzielili się z nami swoimi opiniami na temat osób innych narodowości, a także zastanawiali się, jak osoby te postrzegane są przez polskie społeczeństwo. Dyskutowaliśmy o sposobach przezwyciężania negatywnych stereotypów, a także o wyzbywaniu się uprzedzeń. W ferworze pracy nie zapomnieliśmy jednak o chwili odprężenia - opowiadanie dowcipów o osobach innych narodowości zaowocowało nie tylko poprawą nastrojów, ale uświadomiło młodym ludziom, że opierają się one na niczym innym, jak stereotypy.

Zdjęcia z warsztatów