PostHeaderIcon Archiwum 2013/2014

PostHeaderIcon „Jo je stela” – czyli trudne rozmowy o Śląsku Cieszyńskim

25 czerwca 2014 r. członkowie Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej wraz z chętnymi studentami niezrzeszonymi w Kole udali się w wyprawę po Cieszynie. Młodzież oraz pracownicy uczelni wspólnie przemierzali Cieszyn wąskimi uliczkami, zatrzymując się i poznając historię oraz uroki miasta. Po ponaddwugodzinnym spacerze po pięknym Cieszynie, wszyscy zebrani udali się do pobliskiej herbaciarni „Laja” mieszczącej się na Wzgórzu Zamkowym, aby podjąć dyskusję na temat tego, co powinno zmienić się w Cieszynie. Podczas dyskusji zastał zaprezentowany film promocyjny Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej przedstawiający historię trzech braci, którzy według legendy byli założycielami Cieszyna. Film w reżyserii Katarzyny Zloch zrealizował Pan Sylwester Spasiewicz, za co serdecznie dziękujemy!

Zmieniony (sobota, 27 grudnia 2014 16:39)

 

PostHeaderIcon Akcja Animacja!

16 stycznia 2013 r. o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji odbyła się konferencja pod hasłem „Klatka po klatce. Animacja poklatkowa w szerokim ujęciu”, zorganizowana przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.

Animacji poklatkowa to klasyczna technika wykonywania filmów, podczas których animator wprawia w ruch obiekty, fotografuje je i za pomocą zdjęć (klatek filmowych) tworzy film. Do jej tworzenia wykorzystuje się takie techniki jak: animacja plasteliny, wycinanka, rysunek, piksilacja (animacja aktora, obiektów), lalka i wiele innych.

Animacja poklatkowa stanowi jedną z metod pracy z dziećmi. Wśród zalet w pracy nad filmem animowanym można wymienić: rozwój kreatywności, umiejętności pracy w zespole, umiejętności narracyjnych, aspektów estetycznych, komunikacji wizualnej, nauka planowania i organizacji swojej pracy, wspólnego rozwiązywania problemów, koncentracji nad wykonywaniem zadania.

Swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą nad filmem animowanym w technice poklatkowej podzieliła się pierwsza prelegentka Elżebieta Kawka, która jest studentką pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturalna na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie: „Miałam przyjemność studiować przez 4 miesiące na VIA University College w Danii w ramach programu Erasmus, na kierunku Animacja jako narzędzie nauczania. Poznałam zasady pracy nad filmem animowanym, którymi podzieliłam się z dziećmi i młodzieżą podczas 2-tygodniowych praktyk w Takken Klub”.

Kolejny prelegent, Mieczysław Woźny, przyjechał z Bielska-Białej, gdzie przez 30 lat jako redaktor, a także twórca scenariuszy wielu bajek dla dzieci, pracował w Studiu Filmów Rysunkowych. Przedstawił historię bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, opowiedział o pracy nad filmem animowanym, która jest ogromnie czasochłonna i wymaga precyzji. M. Woźny pokazał także oryginalne, 30-letnie rysunki Bolka i Lolka oraz innych postaci z bajek, wykonane na kalce.

Kolejny prelegent, Adam Michniewicz, także student animacji społeczno-kulturalnej, ale również pasjonat animowanych filmów grozy, których przykłady można było obejrzeć, podzielił się z uczestnikami wiedzą z zakresu estetyki wybranych przez siebie filmów.

Dr Ewa Tomaszewska, która na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o teatrze, podczas prezentacji zilustrowanej przykładami filmowymi oraz odegraniem kilku przedstawień, gdzie głównym bohaterem była lalka, przedstawiła historię lalki, rodzaje lalek w teatrze oraz sposoby pracy z nimi.

Na zakończenie konferencji swoją wiedzą z zakresu psychologicznych aspektów twórczości dzieci w wieku przedszkolnym, podzieliła się mgr Jolanta Krzyżewska.

Zwieńczeniem konferencji były warsztaty tworzenia filmów w technice poklatkowej. Podczas warsztatów uczestnicy nauczyli się, jak samodzielnie wykonać film w technice poklatkowej. Nauczyli się także podstaw animacji, budowy filmu i planowania pracy nad filmem. Zajęcia były okazją do praktycznego zapoznania się z różnorodnością animacyjnych technik. Ponadto uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak pisać scenariusz, własnoręcznie wykonali scenografię i bohaterów, a na koniec zaanimowali wybraną przez siebie opowieść. Efektem warsztatów są krótkie, własnoręcznie zrealizowane etiudy filmowe w wersji udźwiękowionej.

 

Artykuł o konferencji "Klatka po klatce. Animacja poklatkowa w szerokim ujęciu" Kliknij tutaj

Zmieniony (sobota, 27 grudnia 2014 16:36)

 

PostHeaderIcon Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne

Dnia 12 grudnia 2013 r. KNEM zorganizowało konferencję naukową pt. o „Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne”, której celem było dostrzeżenie nowych możliwości oraz metod twórczego rozwiązywania problemów, eliminację schematów oraz sztywności w postrzeganiu świata i przestrzeni. Konferencji towarzyszyła wystawa prac dzieci i młodzieży z Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu „Sindbad” z Ustronia. Prace dzieci wzbudzały w odbiorcach emocje i skłaniały do refleksji.

Otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica. W temat konferencji wprowadziła wszystkich uczestników dr Lidia Wollman, która opowiadała o twórczości w szkole i o tym, jak szkoła potrafi zabijać twórczość ucznia. Student pedagogiki i członek KNEM Łukasz Matusiak przygotował referat pt. „Wykorzystywanie metod kognitywnych w nauczaniu języka polskiego”. Temat podjęty przez dr. Bogusława Dziadzię dotyczył kreatywności w świecie sztuki. Dr Dziadzia odniósł się do przeszłości i współczesności, wskazując dzieła, które niekiedy budziły konsternację uczestników konferencji. Śmiech i podziw wzbudzały przykłady kreatywnego myślenia przedstawione przez mgr Agnieszkę Pieniążek, regionalną koordynatorkę programu „PROJEKTOR” w Katowicach. Z kolei studentka Elżbieta Kawka przybliżyła temat animacji poklatkowej, dzięki której możemy rozbudzać twórczość u dzieci w wieku wczesnej adolescencji. Następnie wystąpiła dr Anna Trzcionka-Wieczorek, która przedstawiła przykłady zajęć muzycznych z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Zajęcia te mogą być kreatywną formą działania nauczyciela i ucznia. Dawid Staniek podjął dość nowatorski temat: „Rewolucja czy ewolucja? Coach nauczycielem i nauczyciel coach'em”. W swoim referacie ukazał różnicę między nauczycielem a coachem. Dość trudnym tematem zajęła się również mgr Jolanta Krzyżewska w referacie pt. "Twórczość: jak/dlaczego to »działa«?". Ostatnim prelegentem był dr Łukasz Kwadrans, który omówił „Twórcze myślenie w pedagogice resocjalizacyjnej”.

Inicjatorką konferencji była studentka Katarzyna Zloch – Przewodnicząca Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów pedagogiki. Niektórzy z nich wyrazili zainteresowanie warsztatami, podczas których mogliby nauczyć się praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

Artykuł o konferencji "Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne" Kliknij tutaj

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:23)

 

PostHeaderIcon Rola dziadków w wychowaniu młodego pokolenia

W dniu 9 grudnia 2013 roku na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyła się konferencja poświęcona roli starszego pokolenia w wychowaniu młodego.

Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, współorganizatorem Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Celem spotkania naukowego był namysł nad zagadnieniem znaczenia dziadków w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Do zaproszonych prelegentów należeli: dr hab. prof. UŚ Alina Szczurek Boruta, ks. prof. dr hab. Józef Budniak, dr J. Suchodolska, mgr Katarzyna Jas, dr Agnieszka Majewska-Kafarowska, lic. Michalina Ryczek, dr Barbara Grabowska, Halina Sajdok-Żyła, dr Barbara Chojnacka-Synaszko, dr hab. Marek Rembierz, dr Anna Drożdż oraz dr Tadeusz Kania. Swoim przybyciem na konferencję zaszczyciła gości także Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Szwarc-Niedźwiecka.

Konferencję uroczyście otwarła dr Jolanta Skutnik – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia oraz dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik – Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji.

Wystąpienia prelegentów poszerzyły wiedzę uczestników konferencji - głównie studentów cieszyńskiego wydziału - na temat roli starszego pokolenia w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Nacechowanie emocjonalne wypowiedzi sprawiało, że konferencja nie była tylko spotkaniem naukowym. Wydarzenie to było przede wszystkim dobrym wspomnieniem o babciach i dziadkach. Retrospekcja pozwoliła powrócić prelegentom, organizatorom i słuchaczom do pięknych lat spędzonych pod ich czujnym okiem. Dzięki osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie naukowe, konferencja dała piękne i wzruszające przesłanie.

Artykuł o konferencji "Rola dziadków w wychowaniu młodego pokolenia"       Kliknij tutaj

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:22)

 

PostHeaderIcon IV Międzynarodowy Dzień Frankofonii „Francuskie oblicza Afryki”

Co roku w marcu na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Frankofonii. Już po raz czwarty Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej zorganizowało z tej okazji konferencję naukową dotyczącą jednego z aspektów wielokulturowości Francji i krajów frankofońskich.

Tegoroczna konferencja odbyła się 25 marca 2014 r. w Centrum Konferencyjnym UŚ w Cieszynie, a jej tematem przewodnim były „Francuskie oblicza Afryki”. W organizację konferencji włączyło się Koło Naukowe Etnologów UŚ. Głównym organizatorem z ramienia Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej była Katarzyna Szolc, którą wsparły takie osoby jak: dr hab. Barbara Grabowska – opiekun naukowy KNEM, Katarzyna Duźniak, Jagoda Przyłucka, Sandra Kocjan, Agnieszka Dziadecka oraz lic. Karolina Kania. Z ramienia Koła Naukowego Etnologów organizacją konferencji zajęły się takie osoby jak: dr Magdalena Szalbot oraz mgr Michał Rauszer – opiekunowie naukowi oraz Konrad Kwieciński, a w trakcie konferencji pomagał Arkadiusz Trybulec.

Celem projektu było poznanie kultury krajów frankofońskich, wzbudzenie zainteresowania Francją i językiem francuskim, zwrócenie uwagi na wielokulturowość Francji oraz doświadczanie kontaktu z przedstawicielami odmiennych kultur. Celem konferencji była również wymiana wiedzy i doświadczeń naukowych oraz integracja środowiska studentów zainteresowanych problematyką krajów frankofońskich, w szczególności Afryki.

W ramach konferencji wystąpili następujący prelegenci: mgr Mirosław Waleczek (Uniwersytet Jagielloński), Olga Kwiatkowska (Uniwersytet Jagielloński), Roman Husarski (Uniwersytet Jagielloński), mgr Agata Pospieszyńska (Uniwersytet Łódzki), Magdalena Cebula (Uniwersytet Śląski), mgr Patrycja Kozieł (Uniwersytet Warszawski). Na konferencję nie dotarło dwóch z planowanych prelegentów: Katarzyna Kowol (Uniwersytet Opolski) i mgr Jakub J. Florczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie dr hab. Prof. UŚ Zenon Gajdzica.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa zdjęć „Francja w obiektywie” autorstwa Karoliny Kani, warsztaty bębniarskie oraz slajdowisko Romana Husarskiego w herbaciarni Laja „Autostopem przez pustynię”.

Zaproszenie do udziału w konferencji, jako słuchacze, przyjęli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie wraz z nauczycielką języka francuskiego mgr Aleksandrą Żołnowską. Uczniowie brali udział w quizie wiedzy o Francji i krajach frankofońskich, do którego nagrodę książkową ufundował dr Tadeusz Kania.

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:22)

 
Więcej artykułów…