PostHeaderIcon Archiwum 2010/2011

PostHeaderIcon Metody pracy z dzieckiem

Ostatniego dnia Festiwalu Nauki (14 kwietnia 2011) studenci należący do Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej zrealizowali warsztaty „Metody pracy z dzieckiem”. Zostały one przeprowadzone przez dwie członkinie koła Justynę Jabłekę i Irenę Foks. Wstępu teoretycznego wraz z przykładowymi ćwiczeniami dokonała mgr Izabela Krzemińska-Woźniak. W spotkaniu uczestniczyło dwudziestu studentów cieszyńskiej uczelni. Wśród nich były osoby studiujące pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne, etnologię, animację społeczno-kulturalną, grafikę, czy też studiujące na specjalności asystent osoby niepełnosprawnej. Studenci biorący udział w warsztatach mogli poznać wiele ciekawych metod oraz sposobów pracy z dziećmi. Podczas spotkania nie zabrakło między innymi metod integracyjnych i aktywizujących, metody problemowej, oraz wszelkiego rodzaju rozgrzewaczy. To były cztery godziny naprawdę intensywnego działania. W tym czasie uczestnicy warsztatów brali udział w licznych ćwiczeniach i zadaniach, które zwiększały ich wiedzę, a przede wszystkim doskonaliły ich praktyczne umiejętności. Już wkrótce (18 maja 2011) uczestnicy warsztatów będą mogli się sprawdzić także „po tej drugiej stronie”. Na ten właśnie dzień zaplanowano krótkie spotkanie, w tym samym gronie, podczas którego studenci, korzystając z wiedzy zdobytej na warsztatach, będą przeprowadzać swoje przykładowe ćwiczenia.

Film z warsztatów

 

 

 

Zmieniony (poniedziałek, 19 marca 2012 21:08)

 

PostHeaderIcon Warsztaty „Praca z trudnym klientem”

W dniu 14 kwietnia 2011 roku cztery członkinie koła: Karolina Dawiec, Irena Foks, Justyna Jabłeka oraz Paulina Zenderowska uczestniczyły w warsztatach zatytułowanych „Praca z trudnym klientem. Zajęcia odbywały się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, zostały przeprowadzone przez dr Annę Porczyńską w ramach projektu „Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenach powiatów cieszyńskiego i karwińskiego”. W ramach niniejszego przedsięwzięcia w ciągu paru miesięcy przeprowadzono szereg warsztatów i zajęć edukacyjnych dla osób zainteresowanych tematyką wspierania i pomocy niepełnosprawnym. Podczas czterogodzinnych zajęć prowadzonych przez Psycholog- A. Porczyńską uczestnicy mogli dowiedzieć się o czynnikach wpływających na trudne relacje z klientem, wypełnić test osobowości i dowiedzieć się czegoś więcej na temat samego siebie.

Dodatkowo mogli przeanalizować przytoczone spotkania terapeutów/ osób wspierających z „trudnymi” klientami. Przedstawione sytuacje, zaczerpnięte z literatury, pomogły uczestnikom warsztatów uświadomić sobie wielość czynników oraz złożoność osobowości terapeuty i klienta mających wpływ na jakość ich wzajemnych kontaktów i relacji. Pomocne wskazówki i uwagi z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej przy zetknięciu się z „trudnym” klientem.

Zmieniony (niedziela, 04 września 2011 19:41)

 

PostHeaderIcon Konferencja naukowa z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii

20 marca to Międzynarodowy Dzień Frankofonii i czasowa oś obchodów pozwalających uczcić kulturę francuskojęzyczną. Językiem francuskim jako macierzystym posługuje się około 270 milionów ludzi, żyjących na pięciu kontynentach i przynajmniej 400 milionów osób uczących się francuskiego jako języka obcego. Co roku, w marcu, kraje francuskojęzyczne oraz miłośnicy języka Molièra, świętują łączącą ich więź. Również nasze Koło postanowiło włączyć się w te obchody organizując (28 marca 2011) konferencję naukową dotyczącą aspektu wielokulturowości Francji i krajów frankofońskich. Celem projektu było poznanie kultury tych krajów, wzbudzenie zainteresowania Francją i językiem francuskim, zwrócenie uwagi na wielokulturowość Francji oraz doświadczanie kontaktu z przedstawicielami odmiennych kultur. 
Konferencję otworzył prof. Zygmunt Kłodnicki. W pierwszej części konferencji zostały przedstawione referaty osób zajmujących się problematyką wielokulturowości krajów frankofońskich oraz osób mających kontakt z kulturą i edukacją francuską. Na początek o edukacja kulturalnej we Francji opowiedziała dr Jolanta Skutnik. Następnie referat pt. „Szkoły katolickie w laickiej Francji” wygłosiła mgr Aleksandra Gancarz. Następnie Karolina Kania – członkini naszego koła – opowiedziała o specyfice edukacji licealnej we Francji – na przykładzie Lycée Pilote Innovant International w Jaunay-Clan – roczne badania w działaniu. Ostatnim wykładem w pierwszej części konferencji było wystąpienie dr Przemysław Grzybowski, który przyjechał na naszą konferencję z Bydgoszczy – „Francja przekornie - nie tylko dla frankofilów”. 
W samo południe odbyła się tradycyjnie przerwa kawowa. Wtedy także uczniowie cieszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego oraz ustrońskiego Gimnazjum nr 2 mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę w QUIZie dotyczącym Francji i krajów frankofońskich. 
W drugiej części konferencji wystąpiła Pani dr Magdalena Szalbot, która opowiedziała o idei ośrodków Alliance Française („Alliance Française – skrawek Francji w 136 krajach świata”). Następnie podjęliśmy problematykę klas frankofońskich na Śląsku. Pani mgr Renata Kowalska wygłosiła wystąpienie pt. „Frankofonia a sprawa polska. Rola języka francuskiego na świecie, w Europie, w Polsce, na Śląsku”. Potem Pani mgr Joanna Iskrzycka-Marianek opowiedziała o realizacji projektu klas frankofońskich, na przykładzie gimnazjum nr 2 w Ustroniu („Język francuski w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu jako przykład rozwoju poprzez projekt Klas Frankofońskich na Śląsku”). Na koniec obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu uczniów z klasy frankofońskiej z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – „Maria Curie-Skłodowska - wszystko robiła pierwsza”. Na koniec drugiej części konferencji odbyło się wręczenie nagród w Quizie. Miejsce pierwsze zajął Samuel Wałach z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, miejsce drugie i trzecie należą do uczennic Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie – Małgorzaty Kuchty i Magdaleny Trybuś. Wyróżnienie zaś otrzymał Robert Troszok, również uczeń ustrońskiego gimnazjum. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Wydawnictwo Warto (CME w Dzięgielowie), Wydawnictwo Nowela oraz Delegation Wallonie-Bruxelles w Warszawie. Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.
W trzeciej, ostatniej już części konferencji odbył się pokaz francuskich filmów: Smak życia w reżyserii Cédrica Klapischa oraz Trzy kolory. Niebieski. W reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.
Dodatkowym działaniem w ramach konferencji była wystawa fotografii autorstwa Karoliny Kani – „Francja w obiektywie”.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i pracowników cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Wszystkie nasze działania miały na celu przybliżenie i popularyzujące kultury Francji i krajów frankofońskich. 

Zmieniony (niedziela, 04 września 2011 19:41)

 

PostHeaderIcon Niedziela z Klaunami

Klaun nie tylko bawi i rozśmiesza, ale pełni również role terapeuty, przekonali się o tym studenci, którzy spędzili niedzielę z klaunami. 27 marca na Uniwersytecie Śląskim w sali kameralnej cieszyńskiego wydziału odbyło się spotkanie z dr Przemysławem Grzybowskim, oraz z Aktywną Grupą Klaunów CME z Dzięgielowa. Dr P. Grzybowski opowiedział o jego współpracy z Patchem Adamsem przy realizacji niezwykłego projektu w ubogich dzielnicach Iquitos- peruwiańskiego miasteczka. Przedstawił zdjęcia z przygotowań do wyprawy, z podróży oraz pobytu w Peru. Ukazał ideę i role jakie mieli do spełnienia klauni. Można było posłuchać o organizowanych happeningach, warsztatach twórczych i edukacyjnych, dniu sprzątania ziemi, malowania domów i murali. Klauni sprawili że jakość życia i sposób myślenia tamtejszych mieszkańców całkowicie się odmienił, zaobserwowano nawet spadek patologicznych zachowań i większa aktywizację społeczeństwa. 
Po wykładzie Aktywna Grupa Klaunów opowiedziała o swej działalności przedstawiła parę sztuczek, niektórzy słuchacze ubawili się do łez. Kolorowe Klauny udowodniły, że śmieszne skecze potrafią rozbawić nie tylko dzieci, ale i dorosłych. 
Po dowcipnej prezentacji nadszedł czas na warsztaty „Dotknij mnie, poznaj, pokochaj…” poprowadzone przez wspomnianego już wyżej dr Przemysława Grzybowskiego. Pierwszym punktem zajęć było rozdanie czerwonych nosków dla wszystkich uczestników spotkania, a następnie wspólny taniec i przywitanie. Warsztaty miały na celu ukazanie istotnej roli dotyku w kontaktach z drugim człowiekiem. Dr Grzybowski przedstawił wyniki badań z których jednoznacznie wynikało, iż ludzie wywodzący się z kultur, w których dotyk i bliskość z drugą osobą są czymś naturalnym są bardziej szczęśliwi niż osoby, które tej bliskości unikają. Uczestnicy warsztatów mogli się poprzytulać i pogłaskać, potrzymać za ręce i popatrzeć sobie w oczy, aby poczuć jak przyjemnie jest doświadczyć ciepła drugiej osoby. Zajęcia miały przygotować studentów pedagogiki do sytuacji, z którymi mogą się w przyszłości spotkać, do pracy z osobami chorymi w szpitalach, hospicjach, domach starców, ale i zwykłych placówkach gdzie codziennie ludzie doznają smutku i radości. Przełamywanie dystansu i barier fizycznych między ludźmi doprowadzają do tego, że jednoczą się oni także psychicznie, czują zrozumienie i poczucie więzi. Warsztaty pozwoliły uświadomić sobie wiele ważnych sprawi i doświadczyć tego na własnej skórze.
Po przerwie nastąpiła projekcja filmu o „Klaunach w Kabulu”. Film ukazywał jak podczas wojny w Afganistanie klauni podróżowali po zniszczonym i niebezpiecznym kraju niosąc radość i nadzieję. Na zakończenie dr Przemysława Grzybowski pokazał zdjęcia zrobione w szpitalu gdzie pracują wolontariusze przebrani za klauny bawią się i wspierają chorych. Opowiedział o organizacji „Doktor Clown” i zachęcał do podobnych akcji. 

Zmieniony (niedziela, 04 września 2011 19:40)

 
Więcej artykułów…