Start Archiwum 2003/2004

PostHeaderIcon Archiwum 2003/2004

PostHeaderIcon Spotkanie z ks. Janem Byrtem

10 maja 2004 roku przyjechał do nas z wizytą ksiądz Jan Byrt ze Szczyrku. Ksiądz Byrt opowiadał nam o tym, w jaki sposób szerzy idee ekumenizmu oraz propaguje kulturę beskidzką na terenie swojej parafii i nie tylko. Zostaliśmy zaproszeni także do Szczyrku, by na własne oczy zobaczyć owoce działalności księdza. Każdy z nas otrzymał Nowy Testament w czterech językach europejskich.

W prowadzonym przez siebie parafialnym Domu Gościnnym w Szczyrku - Salmopolu ks. Jan Byrt regularnie organizuje letnie i zimowe obozy dla dzieci i młodzieży, w czasie których młodzi ludzie mogą m.in. uczyć się jazdy na nartach, czy też z pomocą nauczycieli z zagranicy uczyć się języków obcych. Salmopol odwiedzają także grupy dzieci i młodzieży z zagranicy - ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii, a także z Ukrainy i Białorusi. Ks. Jan Byrt wspiera także twórców sztuki ludowej ze swego regionu. Ludowi artyści uczą między innymi swoich tradycyjnych technik młodych ludzi w czasie letnich spotkań i obozów. W najbliższym czasie zaś będą prezentowali wykonane przez siebie bożonarodzeniowe szopki w witrynach sklepów na terenie całego Szczyrku. Ważna jest także charytatywna gałąź aktywności salmopolskiego proboszcza, który od wielu lat, we współpracy z osobami i organizacjami z Europy Zachodniej, zdobywa dla podbeskidzkich szpitali leki i sprzęt rehabilitacyjny. Ważne jest przy tym to, że wszystkie inicjatywy ks. Jana Byrta mają charakter ekumeniczny.

 

PostHeaderIcon Spotkanie z dr Anielą Różańską

19 kwietnia 2004- dziś gościem specjalnym była pani dr Aniela Różańska, która jest pracownikiem naszej uczelni. Przybliżyła nam treści związane z wielowyznaniowością.

Dowiedzieliśmy się, że na terenie Cieszyna zamieszkują katolicy oraz protestanci, a wśród nich: baptyści, metodyści, adwentyści dnia siódmego, zielonoświątkowcy i świadkowie Jehowy. Pani doktor wyznaczyła również zadania edukacji międzykulturowej w tym zakresie:

- nabywanie wiedzy i świadomości o innych religiach

- poznawanie innego co prowadzi do poznania siebie

- rozumienia odmienności i poszanowania ich

- zdobywanie wiedzy na temat danej religii

- kształtowanie świadomości że nikt nie ma wyłączności na dobra i symbole religijne

 

PostHeaderIcon Spotkanie z dr Jolantą Suchodolską

8 marca 2004- na spotkanie naszego Koła zaprosiliśmy dr Jolantę Suchodolską, która wygłosiła referat na temat kształtowania się tożsamości.

 

PostHeaderIcon Ponowne spotkanie z mgr Małgorzatą Kiereś

18 lutego 2004 odbyło się kolejne spotkanie z mgr Małgorzatą Kiereś, tym razem pod tytułem "Człowiek pustyni, człowiek lasu, człowiek lodu". Pani magister zaprezentowała nam film wideo przedstawiający problemy adaptacyjne człowieka w różnym środowisku.

 

PostHeaderIcon Referat

21 stycznia 2004 roku przewodnicząca Koła wraz ze swoją zastępczynią zaprezentowały nam referat na temat podstawowych pojęć z zakresu edukacji międzykulturowej.

 
Więcej artykułów…