Start Publikacje

PostHeaderIcon Publikacje

PostHeaderIcon Publikacje naukowe

Działalność KNEM od samego początku była przedmiotem refleksji naukowej. Rezultaty niektórych projektów zostały opisane w publikacjach, których spis znajduje się poniżej. Artykuły ułożono w porządku chronologicznym.

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Aleksandra GANCARZ: Aktywność studentów pedagogiki z Cieszyna na polu edukacji międzykulturowej. W Vera Koval (red.) Społeczny młodzieżowy ruch studencki i jego rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wyd. VA Smith, Zaporoże DIG 2016, s. 32-37.

Sandra KOCJAN: Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej – najnowsze wydarzenia. W: Alina SZCZUREK-BORUTA: Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015.

Katarzyna ZLOCH, Aleksandra GANCARZ: Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne (Cieszyn, 12 grudnia 2013 roku). W: Alina SZCZUREK-BORUTA: Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015.

Justyna JABŁEKA, Irena KUBAK: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej jako przykład dobrego połączenia studenckiej praktyki z akademicką teorią. „Edukacja Międzykulturowa” 2013, nr 2.

Aleksandra GANCARZ: Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w Kole Naukowym Edukacji Międzykulturowej w pracy zawodowej absolwentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. „Edukacja Międzykulturowa” 2013, nr 2.

Aleksandra GANCARZ: Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Katarzyna GEBEL: Poznajmy Innego, czyli jak polscy studenci postrzegają inne narodowości. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Agnieszka GOZDEK: Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Tomasz GEBEL, Katarzyna JAS: Tolerancja przedmiotem studenckiej refleksji. „Wychowanie na Co Dzień” 2005, nr 9 (144).

 

PostHeaderIcon Zwyczaje, wierzenia i zachowania związane z ciążą

Jednym z najważniejszych momentów w życiu każdej rodziny jest przyjście na świat nowego potomka. Na przestrzeni wieków ukształtowało się wiele bogatych zwyczajów, wierzeń i zachowań związanych z okresem narodzin, które szczególnie rozwinęły się w chłopskiej kulturze tradycyjnej. Postanowiłam pogłębić ten temat , skupiając się na etapie ciąży. Badaniami objęłam ( badania prowadziłam za pomocą wywiadu skategoryzowanego) grupę kobiet w zaawansowanym wieku pochodzącą z trzech regionów górskich: Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego oraz Podhala. Moim celem było uzyskanie informacji na temat znajomości i stopnia w jakim zachowały się owe zwyczaje we współczesnej południowej Polsce oraz nakreślenie ewentualnych różnic pomiędzy tymi regionami...

 

PostHeaderIcon Szamanizm

Słowo szaman wywodzi się z języka wschodniosyberyjskich Ewenków – tunguskie šaman. Jego pierwotnej etymologii, niektórzy badacze doszukują się w wedyjskim słowie „śram”, które oznacza tyle co „ogrzewać się”, można to uzasadniać tym, że szaman jest „mistrzem ognia”, kimś, kto opanował ten żywioł do perfekcji...


 

PostHeaderIcon Rola i znaczenie kobiet w różnych kulturach

Pracujące matki, kobiety samotne, mężatki i gospodynie domowe, kobiety robiące karierę zawodową i kobiety pobierające zasiłki, lesbijki i biseksualistki, kobiety zamężne i te żyjące w celibacie, kobiety stare, młode i w średnim wieku. Wyzwolone Amerykanki i Europejki, zawoalowane muzułmanki, piękne Chinki. Kobiety. Występują w roli rodzinnej, zawodowej i społeczno-obywatelskiej. Starają się pogodzić wiele ról, które często są na nie nakładane ze względu na religię, którą wyznają, czy na kraj, w którym się urodziły i w którym żyją. Jak zauważają David Matsumoto i Linda Juang, „podobnie, jak w wypadku wielu innych aspektów naszego życia, kultura wywiera istotny wpływ na zachowania związane z byciem mężczyzną lub kobietą"...


 

PostHeaderIcon Rodzina Zastępcza - badania sondażowe przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego

W związku z organizowaną konferencją naukową dotyczącą problematyk rodzin zastępczych, postanowiłyśmy poznać, jak studenci kierunków głównie pedagogicznych rozumieją termin „rodzina zastępcza”, jakie są ich postawy i zapatrywania w tym temacie oraz czy planują w przyszłości założyć taką rodzinę i jak uzasadniają swój wybór.