Start Archiwum 2004/2005

PostHeaderIcon Archiwum 2004/2005

PostHeaderIcon Wybory zarządu c.d.

Początkiem czerwca nastąpiło kolejne spotkanie dotyczące nowych władz. Po niewielkich przetasowaniach kadrowych i różnicach zdań wszyscy zgodziliśmy się na kosmetyczne zmiany w zarządzie Koła.

Zarząd prezentuje się następująco:

Przewodniczący: Piotr Ciwiński

Zarząd: Agnieszka Gozdek, Katarzyna Gebel, Tomasz Gebel

 

PostHeaderIcon Program „Wielokulturowa Europa” - od lutego do czerwca

Członkowie zarządu naszego Koła zgłosiły się do programu Wielokulturowa Europa organizowanego dzięki współpracy British Council z Instytutem Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Warsztaty obejmowały cykl czterech, weekendowych spotkań od lutego do czerwca 2005 roku.

Program opierał się na wykładach oraz zajęciach praktycznych, na które zapraszane były osoby z kraju i świata zajmujące się Edukacją Wielokulturową. Każde ze spotkań miało osobną tematykę. Pierwsze poświęcone było kwestii tożsamości europejskiej oraz tolerancji, następne związane było z problemem antysemityzmu. Zjazd trzeci traktował o islamofobii. Natomiast ostatnie spotkanie poświęcone było edukacji międzykulturowej. Celem programu było zaznajomienie jego uczestników z aktualnymi problemami w kraju i na świecie oraz zmotywowanie do podjęcia konkretnych działań związanych z niniejszą tematyką w środowiskach lokalnych. Uczestnictwo w programie Wielokulturowa Europa pozwoliło uczestnikom Koła, oprócz uczestnictwa w ciekawych wykładach i warsztatach, na nawiązanie znajomości i współpracy z osobami z całej Polski zajmującymi się kwestiami edukacji wielo i międzykulturowej.

 

PostHeaderIcon Wybory zarządu

W środę 11 maja 2005 roku obyło się spotkane, na którym wspólnie wybraliśmy nowe władze koła. W wyborach wziął udział każdy, jeśli nie mógł osobiście, to łączyliśmy się z nim za pomocą specjalnego łącza satelitarnego, chronionego przed podsłuchami.

 

PostHeaderIcon Konferencja „Tolerancja - jak uczyć siebie i innych?”

Więcej…27 kwietnia 2005 roku miała miejsce konferencja pt. "Tolerancja - jak uczyć siebie i innych?" zorganizowana przez studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. Koło powstało w 2003 roku, a jego celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej; zajmuje się również zagadnieniami regionalizmu, ksenofobii oraz tolerancji.

Miejscem obrad była sala konferencyjna Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Uczestnikami obrad byli wykładowcy i studenci cieszyńskiej uczelni oraz zaproszeniu goście. Otwarcia konferencji dokonała Dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. dr hab. Wiesława Korzeniowska przedstawiając rozwój idei tolerancji w Polsce i Europie na przestrzeni wieków. Podziękowała ona studentom za podjęcie tak ważkiego we współczesnym świecie problemu, jakim jest tolerancja, zwracając uwagę na szczególne, historyczne miejsce Polski w kształtowaniu się idei tolerancji w Europie.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Sprawozdanie z cyklu zajęć „Tolerancja - jak uczyć siebie i innych”

Więcej…W pierwszej połowie 2005 roku wszyscy członkowie Koła mocno zaangażowali się w prowadzenie lekcji nt. Tolerancji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zajęcia miały na celu zapoznać uczniów z zagadnieniem tolerancji oraz z problemem jakim jest stosunek do człowieka od nas odmiennego. Miały one charakter warsztatowy a uczniowie pracowali w grupach.

Więcej…Z naszych obserwacji i rozmów wynika, że zajęcia podobały się zarówno uczniom, jak i obserwującym je pedagogom. Zajęcia odbyły się w Cieszynie oraz Radlinie, Wiśle, Dębowcu i Suszcu. Lekcje te posłużyły nam także jako możliwość przeprowadzenia badań dotyczących postaw dzieci i młodzieży wobec szeroko rozumianej inności i obcości. Zbadaliśmy stosunek do ludzi odmiennej wiary, koloru skóry, innej kultury. Wyniki badań przedstawiliśmy na późniejszej konferencji naukowej.

Więcej…

 
Więcej artykułów…