Start Archiwum 2005/2006

PostHeaderIcon Archiwum 2005/2006

PostHeaderIcon Warsztaty o prawach człowieka

27.02.2006 Warsztaty o prawach człowieka prowadzone przez Magdę Książek - członkinię KNEM.

Przełom lutego i marca przebiegł pod hasłem praw człowieka. Nasza koleżanka z koła - Magda Książek, chyba zaraziła nas tym tematem i niewątpliwie przez cały rok przejawiał się on w różnych formach.

27.02.2006 Magda w bardzo przystępny sposób wprowadziła nas w tą problematykę. Wykorzystała przy tym wiedzę, którą zdobyła między innymi jako uczestniczka warsztatów we Wrocławiu.

Jak wygląda sytuacja praw człowieka na poszczególnych kontynentach? Z jakimi problemami musi radzić sobie Polak a jakim musi stawić czoła Koreańczyk czy mieszkaniec Indii? Dlaczego niektóre dzieci nie kojarzą czekolady z przyjemnością i czymś miłym? Co oznacza skrót PRC na metkach koszulek? - to tylko niektóre z pytań, na jakie znaleźliśmy odpowiedź podczas tego spotkania. Jednym słowem: często nie zdajemy sobie sprawy, że nie wszystko jest takie jak nam się wydaje...

 

PostHeaderIcon Warsztaty „Prawa człowieka i mniejszości w Polsce”

Przedstawicielki Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej brały udział w warsztatach pt.: "Prawa człowieka i mniejszości w Polsce", organizowanych przy współpracy British Council i Amnesty International. Obywały się one w dwa styczniowe weekendy w Muzeum Galicja w Krakowie. Warsztaty te nie tylko przybliżyły uczestnikom tematykę praw człowieka, ale pozwoliły również nawiązać wiele cennych kontaktów.

2 czerwca 2006 roku w Muzeum Galicja w Krakowie miało miejsce oficjalne zakończenie warsztatów. Spotkanie rozpoczęło się debatą pt.: "Spotkanie z Innym: czyli rzecz o różnorodności, wielokulturowości i tolerancji", w której udział wzięli prof. S. Obirek, dr J. Ambrosewicz-Jacobs oraz prof. Z. Hołda. Podczas debaty zastanawiano się nad tym jak można umocnić tolerancję, jeden z filarów europejskiej tożsamości i europejskiego dziedzictwa. Prof. Obirek rozpoczął od wyjaśnienia słowa tolerancja, które według niego powinno brzmieć: "zaciekawienie innością". Debacie towarzyszył wernisaż wystawy "Prawa człowieka w obiektywie".

 

PostHeaderIcon Konferencja naukowa z cyklu „Poznajmy Innego”

Więcej…Druga konferencja naukowa z cyklu "Poznajmy Innego" odbyła się 11 maja 2006r., a jej tematem byli nasi południowi sąsiedzi - Czesi.

Konferencję otworzyła prodziekan ds. kształcenia dr Jadwiga Gazda, która wyraziła uznanie dla działalności KNEM. Gościem specjalnym konferencji był prof. dr hab. Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostrowskiego. Profesor po krótkim przemówieniu odpowiadał na liczne pytania zgromadzonego audytorium. Słuchacze zgromadzeni w Centrum Konferencyjnym opowiadali o swoich codziennych obserwacjach, typowych - ich zdaniem - cechach Czechów, opiniach o nich. Prof. dr hab. T. Siwek wyjaśnił źródła oraz historyczne i społeczne uwarunkowania niektórych cech narodowych Czechów. Obalał także pewne stereotypy dotyczące ich narodu. Drugim prelegentem był Jakub B. Bączek, student piątego roku pedagogiki UŚ w Cieszynie. Zaprezentował on wyniki badań przeprowadzonych wśród licealistów z Raciborza i Bielska-Białej, które dotyczyły opinii polskiej młodzieży o Czechach. Monika Kamieniecka i Beata Handzlik, członkinie KNEM, przedstawiły wyniki badań prowadzonych wśród studentów różnych uczelni, których przedmiotem był stosunek respondentów do narodu czeskiego oraz ich wiedza na jego temat. W dyskusji kończącej spotkanie poruszono m. in. problem ochrony socjalnej i poziomu szkolnictwa w Czechach i w Polsce.

Więcej zdjęć w galerii

 

PostHeaderIcon Konferencja „Europejskie Społeczeństwo Wielokulturowe - Dialog na pograniczu kultur”

W dniach od 8-10 maja 2006 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyła się konferencja zatytułowana: "Europejskie Społeczeństwo Wielokulturowe - Dialog na pograniczu kultur", zorganizowana przez Koło Naukowe Animatorów Kultury.

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej miało możliwość uczestniczenia w tej konferencji pierwszego dnia. Organizatorzy za cel konferencji obrali propagowanie problematyki wielokulturowości w środowiskach naukowych zjednoczonej Europy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. prof. dr hab. Jan Widacki - Konsul Honorowy Republiki Litewskiej, Janusz Kahl - Konsul Honorowy Królestwa Danii, Renata Kopyto - kierownik Domu Norymberskiego, dr Bogusława Matwijów - przewodnicząca Polskiej Federacji Klubów i Centrów UNESCO. W czasie konferencji zostały poruszone zagadnienia dotyczące tożsamości narodowej, inkulturacji, komunikacji międzykulturowej, integracji, problemów mniejszości narodowych oraz życia w środowisku wielokulturowym. Marcin Galent prowadząc rozważania nad znaczeniem terminu wielokulturowość na kontynencie europejskim odniósł się do trzech płaszczyzn:

- ludzi

- terytorium

- kultury

Oprócz debaty, która odbyła się w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizatorzy przygotowali również projekcję reportaży, po której odbyła się debata z udziałem m.in. red. Waldemara Jandy i Briana Scotta na temat wielokulturowości i roli mediów w dialogu kulturowym. Zaś wieczorem odbyła się projekcja filmów o tematyce wielkulturowej, m.in. "Po drugiej stronie lustra" w reżyserii Alicji Wosik.

 

PostHeaderIcon Konferencja o zdrowym odżywianiu

13 marca 2006 roku KNEM zorganizowało konferencję dotyczącą zdrowego odżywiania. Była ona podzielona na dwie części: praktyczną i teoretyczną.

Na część teoretyczną składała się prezentacja multimedialna połączona z krótką prelekcją na temat zdrowego odżywiania. Uczestnikom konferencji przedstawiono receptę na długowieczność, której szczegół tkwi w racjonalnym odżywianiu. Zachęcając do wegetariańskiej diety zaprezentowano jej zdrowe aspekty. Powołując się na licznie udokumentowane badania podaje się, że u wegetarian w porównaniu z zwolennikami tradycyjnej diety zawierającej mięso, stwierdzono:

- Dwukrotny spadek śmiertelności z powodu chorób układu krążenia,

- Znaczący spadek występowania wielu postaci chorób nowotworowych,

- Spadek występowania cukrzycy insulinoniezależnej.

Więcej…

 
Więcej artykułów…