Start Archiwum 2006/2007

PostHeaderIcon Archiwum 2006/2007

PostHeaderIcon Spotkanie z dr Przemysławem Grzybowskim

Więcej…12 października 2006r. odbyło się spotkanie z doktorem Przemysławem Grzybowskim. Jego otwartość, życzliwość i poczucie humoru szybko zjednały sobie serca studentów. Z członkami Koła podzielił się on swoimi doświadczeniami z licznych podróży, nowymi pomysłami i niekonwencjonalnymi ujęciami edukacji wielokulturowej. Natomiast szerszemu audytorium przedstawił sposoby radzenia sobie z biedą w brazylijskich dzielnicach poprzez edukacje. Wystąpienie wzbogaciła prezentacja zdjęć.

Zdjęcia ze spotkania

 

PostHeaderIcon Spotkanie z ks. prof. dr hab. Marianem Nowakiem

10 października 2006r. nasze koło miało zaszczyt gościć ks. prof. dra hab. Mariana Nowaka. Była to okazja do osobistej rozmowy i dyskusji z tym wybitnym pedagogiem. Po spotkaniu z członkami Koła ks. prof. wygłosił w sali konferencyjnej referat na temat "Kompetencji i kształcenia nauczycieli i wychowawców w kontekście wielokulturowości". Liczni zgromadzeni słuchacze mogli dowiedzieć się m.in. o problemach wychowania międzykulturowego i strategiach ich rozwiązania, o wiedzy potrzebnej do jego skutecznej realizacji oraz o przyczynach wymuszających posiadanie nowych kompetencji przez nauczycieli.

Więcej… Więcej…

 

PostHeaderIcon Konferencja „Edukacja międzykulturowa na Pograniczu w pierwszych latach przynależności do Unii Europejskiej”

W dniach 9-11 października 2006 w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się kolejna konferencja naukowa z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej pod patronatem prof. dr hab. Tadeusza Lewowickiego. Tegorocznym tematem obrad była Edukacja międzykulturowa na Pograniczu w pierwszych latach przynależności do Unii Europejskiej.

Dzięki uprzejmości organizatorów w wydarzeniu tym mogli uczestniczyć przedstawiciele KNEM. Możliwość spotkania najwybitniejszych naukowców z dziedziny edukacji międzykulturowej była dla nas zaszczytem i szansą na nawiązanie interesujących znajomości.

Więcej…

 

PostHeaderIcon Konferencja „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”

W dniach 25-27 września 2006 w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod tytułem: "Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego".

Miejscem obrad było centrum konferencyjne Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie. Głównym celem konferencji była wzajemna wymiana doświadczeń i metod działania pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, których łączy praca z dziećmi niepełnosprawnymi. Poruszane były tematy poradnictwa genetycznego, diagnozy niepełnosprawności. Przedstawione zostały niektóre ciekawe zespoły genetyczne np. Zespół Smitha, Lemlego i Opitza, zespół Nijmegen. Przedstawiono również sposoby leczenia i uprawniania dzieci niepełnosprawnych. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu artoterapii i muzykoterapii (w tym muzyki kreatywnej Nordoff - Robbins). Z punktu widzenia działalności naszego koła wyjątkowo interesujący się wydał wykład pana prof. dr. hab. Janusza Kirenko pt. "Dylematy niepełnosprawności", a także wykład pani Anity Stefańskiej z UAM na temat integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ze społecznością lokalną poprzez zajęcia teatralne.