Start Archiwum 2007/2008

PostHeaderIcon Archiwum 2007/2008

PostHeaderIcon Konferencja naukowa „Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości w warunkach wielokulturowości” Namestowo-Cieszyn

10 października 2007 roku członkowie Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej zostali zaproszeni na konferencję pt. "Socjalizacja i kształtowanie się tożsamości w warunkach wielokulturowych", która odbyła się na terenie Sali Konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Konferencję otworzył referat prof. Wiktora Rabczuk "Tożsamość europejska z perspektywy Unii Europejskiej". Profesor mówił o trzech wymiarach tożsamości w Unii Europejskiej. Jako druga wystąpiła prof. Katarzyna Olbrycht, przedstawiając referat pt. "Odpowiedzialność, jako wymiar tożsamości europejskiej". Ukazała w nim, że jesteśmy w trakcie dynamicznych zmian, a tradycja pokazuje samoświadomość wspólnoty. Następny referat wygłosił prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki. Jego wypowiedź dotyczyła problemów tożsamości na terenach pogranicza. Według profesora tożsamość ma wymiar zbiorowy i jest to sposób określania samego siebie w przynależności do grup, a naród to wspólnota kulturowa. Następnie głos zabrał dr Przemysław Grzybowski, który przedstawił problem emigracji. Głos zabrało jeszcze wielu prelegentów, których referaty przekazywały nową wiedzę i pobudzały do wyciągania wniosków i refleksji.

Członkowie Koła byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tak ciekawej i kształcącej konferencji naukowej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja referentów wraz ze słuchaczami, podczas której jeszcze raz omówiono problem tożsamości wielokulturowej poruszonej w referatach.

 

PostHeaderIcon Konferencja naukowa w Opavie

Dnia 25 października 2007 roku w Opavie odbyła się konferencja poświęcona programom międzynarodowym pracowników seminarium, która związana była z interakcją kultur narodowościowych w kontekście teoretycznym i metodologicznym. Wraz z opiekunką koła dr Aliną Szczurek-Boruta oraz dr Ewą Ogrodzką-Mazur wzięły w niej udział trzy przedstawicielki Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej.

Konferencja rozpoczęła się prezentacją i wprowadzeniem w tematykę wykładów. Pierwszym referatem ugościł nas PhDr. Michal Vasecka, który bogatym wystąpieniem prezentował nam kulturę Bratislawy, mówiąc o specyfikach etnicznych w przestrzeni Środkowej Europy w porównaniu z innymi kontekstami kulturowymi. Jego następcą był PhDr. Jan Machacov oraz PhDr. Jiry Matejcek wypowiadający się o interakcjach kulturowych Śląska a Moraw. Zwrócił on uwagę, iż należy mieć nadzieję, że powyższy opis zróżnicowania grup etnicznych Górnoślązaków, Ślązaków i Morawiaków względem samych siebie oraz sąsiadujących z nimi grup narodowych, przyczyni się do uwzględnienia ich problematyki w pracach i badaniach zajmujących się procesami powstawania grup narodowych oraz przebiegiem konfliktów czeskiego, polskiego i niemieckiego nacjonalizmu na Śląsku. Następnie głos udzielony został Profesorowi Naszego Uniwersytetu dr Alinie Szczurek-Boruta, której wystąpienie opierało się o tematykę jakościowych orientacji w badaniu relacji międzyludzkich. Całość konferencji zamknęła dyskusja.

Konferencja ta była dla naszych członków nowym i ciekawym doświadczeniem.

 

PostHeaderIcon Program „Skrzydła Motyla”

Dnia 22. października o godzinie 15:30 odbyło się spotkanie dotyczące wolontariatu "Skrzydła Motyla" organizowanego przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. W realizacji tego programu będą brali udział studenci Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Chętni wolontariusze będą odwiedzali małych pacjentów z oddziału dziecięcego oraz chirurgii dziecięcej w cieszyńskim szpitalu wojewódzkim w celu organizowania czasu chorym dzieciom, by umilić im chwile spędzane w szpitalu. Studenci będą odwiedzać każdy z wymienionych oddziałów w zespołach trzyosobowych od poniedziałku do piątku i spędzać z dziećmi 2-3 godziny dziennie. Praca podjęta przez wolontariuszy obejmuje zabawy, wspólne czytanie książek, zajęcia manualne i relaksacyjne, a także organizację różnych imprez okolicznościowych jak mikołajki czy andrzejki. Każdy ze studentów chcących wziąć udział w tym przedsięwzięciu musiał przebyć odpowiednie szkolenie przeprowadzone przez ordynatora oddziału oraz podpisać regulamin. Realizacja tego programu zaplanowana jest na semestr zimowy 2007/2008 z planami kontynuowania go w następnych semestrach.

Na pierwsze przeprowadzone spotkanie dla chętnych wolontariuszy zgłosiła się liczna grupa studentów chcących podjąć się tego wyzwania. Pozwoliło to na wstępne ustalenie działania i opracowanie szczegółowego grafiku dla wolontariuszy. Kolejne spotkanie odbyło się na terenie szpitala i zostało poprowadzone przez ordynatora. Po ustaleniu wszystkich zasad studenci podpisali się pod regulaminem. Dzięki sprawnemu przeprowadzeniu spotkań organizacyjnych program "Skrzydła Motyla" może rozpocząć swe działanie już na początku listopada a liczba studentów chętnych do pracy pozwala rozbudzić nadzieję na kontynuowanie wolontariatu w kolejnych semestrach.

 

PostHeaderIcon Szkolenie „Wymiana młodzieży dla organizacji początkujących”

Od 20 do 23 września 2007 roku przedstawicielka naszego koła uczestniczyła w szkoleniu, które odbyło się w Konstancinie koło Warszawy i dotyczyło Akcji 1 "Wymiana młodzieży dla organizacji początkujących". Szkolenie prowadziły osoby z Agencji Narodowej programu "Młodzież w Działaniu".

Uczestniczyło w nim trzydzieści osób z całego kraju, które przyjechały jako reprezentanci różnych organizacji, kół i stowarzyszeń. Miało ono na celu przedstawienie, jakie inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie. Skupiało się szczególnie na tym jak zorganizować wymianę młodzieży, kto może brać w niej udział, jak pozyskać dobrego partnera wymiany, oraz uporać się z całą biurokracją. Szkolenie zostało całkowicie pokryte z funduszu Unii Europejskiej. Jego uczestnicy mogli nauczyć się czegoś nowego, wymienić własne doświadczenia i nawiązać nowe znajomości.

Napięty plan zajęć, warsztaty, dużo nowej wiedzy a nawet zadania domowe, nie przeszkodziły grupie w tym, by znaleźć odrobinę czasu na trochę rozrywki. Wspólne wieczory integracyjne, wieczór regionalny, gdzie nawzajem poznawali swoje tradycje, pomogły im lepiej się poznać. Z pewnością istotne informacje na temat programu, oraz cenne znajomości zaowocują w przyszłości.

 

PostHeaderIcon Relacja ze szkoleń

W te wakacje uczestniczyłam w dwóch szkoleniach reprezentując nasze koło naukowe. Szkolenia dotyczyły programu „Młodzież w Działaniu” i były całkowicie finansowane przez Unię Europejską.

Pierwsze szkolenie (w lipcu) odbyło się w Warszawie i dotyczyło Akcji 2 „Jak zostać organizacją goszczącą”, drugie (we wrześniu) odbyło się w Konstancinie k/Warszawy i dotyczyło Akcji 1 „Wymiana młodzieży dla organizacji początkujących”. W każdym ze szkoleń uczestniczyło 30 osób z całego kraju, które przyjechały jako reprezentanci różnych organizacji, po to by dowiedzieć się jakie inicjatywy mogą otrzymać dofinansowanie, nauczyć się czegoś nowego, wymienić doświadczenia i nawiązać nowe znajomości. Tak rzeczywiście było… Nasze oczekiwania zostały spełnione.

Napięty plan zajęć, warsztaty, dużo nowej wiedzy a nawet zadania domowe nie przeszkodziły grupie w tym by znaleźć odrobinę czasu na trochę rozrywki. Wspólne wieczory integracyjne, wieczór regionalny gdzie nawzajem poznawaliśmy swoje tradycje, wypad na lody czy bilard pomogły nam lepiej się poznać. Czas spędzony na szkoleniach nie był czasem zmarnowanym, jestem bardzo zadowolona że mogłam w nich uczestniczyć.

Mam nadzieje, że istotne informacje na temat programu i cenne znajomości zaowocują w przyszłości.