Start Archiwum 2005/2006 Sprawozdanie z konferencji „Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa”

PostHeaderIcon Sprawozdanie z konferencji „Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa”

"Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa" to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się w Ustroniu-Jaszowcu w dniach od 10 do 12 października 2005r. Była ona okazją do spotkania się wielu wybitnych działaczy związanych z edukacją międzykulturową, w tym gości z Czech (m.in. doc. PhDr. B. Kasacova, doc. PhDr. S. Karikova z Uniwersytetu w Bańskiej Bystrzycy).

Konferencję otworzył referat prof. dr hab. Zbigniewa Kwiecińskiego pt. "Strategia edukacyjna dla Polski. Przeznaczenia, przeinaczenia, przemilczenia". Profesor zawarł w nim analizę porównawczą dwóch dokumentów powstałych w tym roku oraz zwrócił uwagą na swoistą manipulację autorów językiem i podanymi wskaźnikami. Wystąpienie wywołało gorącą dyskusję prowadzoną przez prof. dr hab. Halina Rusek i doc. PhDr. Bronislawa Kosacova. Na zakończenie uczestnicy mogli w wysłuchać rozprawy "Tożsamość kulturowa jako podstawa i element strategii w relacjach wielokulturowych" autorstwa ks. prof. dr hab. Mariana Nowaka.

Organizatorzy zadbali również o ciekawy program we wtorek. Można było wysłuchać referatów m.in. prof. dr hab. Idziego Panica: "Wychowanie międzykulturowe. Współczesna realność czy doświadczenie przeszłości?", prof. dr hab. Wiktora Rabczuka: "Nowy wymiar edukacji międzykulturowej: dialog międzykulturowy w polityce śródziemnomorskiej Unii Europejskiej" czy dr Wojciecha Morszczyńskiego: "Sytuacje wychowawcze w świetle fenomenologii świata przeżywanego".

Ostatni dzień konferencji upłynął pod hasłem "Polityka społeczna i oświatowa na pograniczach". Swoje poglądy jako pierwszy przedstawił prof. dr hab. Zenon Jasiński w referacie pt. "Źródła i kierunki przemian polityki oświatowej i społecznej w Europie Środkowej". Przedstawił w nim różne ujęcia takiej polityki w Polsce, ich cele, zasady, zadania, transformacje oraz proponowane kierunki zmian. Wystąpienie to skłoniło słuchaczy do rozmów o sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w krajach Unii Europejskiej. Następny referat wygłosił dr Kazimierz Kossak- Główczewski pt. "Przygotowanie nauczycieli do szkół kaszubskich - programy kształcenia, realizacje i efekty społeczno-kulturowe a polityka". Zawierał on opis rozwoju i zasięgu języka kaszubskiego w Polsce. Z zaprezentowane wyniki badań wskazują, że młodzi Kaszubi wracają do tradycji i chętnie uczą się swojego regionalnego języka. Na koniec zaproponowane zostały zmiany w programach szkolnych, mających na celu zapoznanie uczniów z korzeniami ich kultury.

Uczestnicy konferencji przygotowali wcześniej publikacje, które zostały umieszczone w kolejnej już pozycji wydanej przez zespół prof. dr hab. Tadeusza Lewowickiego: "Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa". Książka ukazała się przed konferencją, także uczestnicy w dyskusji mogli się odnieść do zaprezentowanych kwestii.