Ostatniego dnia Festiwalu Nauki (14 kwietnia 2011) studenci należący do Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej zrealizowali warsztaty „Metody pracy z dzieckiem”. Zostały one przeprowadzone przez dwie członkinie koła Justynę Jabłekę i Irenę Foks. Wstępu teoretycznego wraz z przykładowymi ćwiczeniami dokonała mgr Izabela Krzemińska-Woźniak. W spotkaniu uczestniczyło dwudziestu studentów cieszyńskiej uczelni. Wśród nich były osoby studiujące pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i wychowanie przedszkolne, etnologię, animację społeczno-kulturalną, grafikę, czy też studiujące na specjalności asystent osoby niepełnosprawnej. Studenci biorący udział w warsztatach mogli poznać wiele ciekawych metod oraz sposobów pracy z dziećmi. Podczas spotkania nie zabrakło między innymi metod integracyjnych i aktywizujących, metody problemowej, oraz wszelkiego rodzaju rozgrzewaczy. To były cztery godziny naprawdę intensywnego działania. W tym czasie uczestnicy warsztatów brali udział w licznych ćwiczeniach i zadaniach, które zwiększały ich wiedzę, a przede wszystkim doskonaliły ich praktyczne umiejętności. Już wkrótce (18 maja 2011) uczestnicy warsztatów będą mogli się sprawdzić także „po tej drugiej stronie”. Na ten właśnie dzień zaplanowano krótkie spotkanie, w tym samym gronie, podczas którego studenci, korzystając z wiedzy zdobytej na warsztatach, będą przeprowadzać swoje przykładowe ćwiczenia.

Film z warsztatów

 

 

 

Zmieniony (poniedziałek, 19 marca 2012 21:08)