Start Ludzie Opiekunowie

PostHeaderIcon Opiekunowie

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej powstało z inicjatywy dr Aliny Szczurek-Boruty oraz dr Barbary Grabowskiej. W 2010 roku do grona opiekunek dołączyła mgr Aleksandra Gancarz, wcześniejsza członkini i współzałożycielka KNEM. Na początku 2016 roku rezygnację z funkcji opiekuna złożyła dr hab. Alina Szczurek-Boruta, a na jej miejsce studenci wybrali dr Barbarę Chojnacką Synaszko. W lutym 2017 roku z opieki nad Kołem zrezygnowała mgr Aleksandra Gancarz.

Obecnie opiekę nad KNEM sprawują:

dr hab. Barbara Grabowska

dr Barbara Chojnacka-Synaszko