20 marca to Międzynarodowy Dzień Frankofonii i czasowa oś obchodów pozwalających uczcić kulturę francuskojęzyczną. Językiem francuskim jako macierzystym posługuje się około 270 milionów ludzi, żyjących na pięciu kontynentach i przynajmniej 400 milionów osób uczących się francuskiego jako języka obcego. Co roku, w marcu, kraje francuskojęzyczne oraz miłośnicy języka Molièra, świętują łączącą ich więź. Również nasze Koło postanowiło włączyć się w te obchody organizując (28 marca 2011) konferencję naukową dotyczącą aspektu wielokulturowości Francji i krajów frankofońskich. Celem projektu było poznanie kultury tych krajów, wzbudzenie zainteresowania Francją i językiem francuskim, zwrócenie uwagi na wielokulturowość Francji oraz doświadczanie kontaktu z przedstawicielami odmiennych kultur. 
Konferencję otworzył prof. Zygmunt Kłodnicki. W pierwszej części konferencji zostały przedstawione referaty osób zajmujących się problematyką wielokulturowości krajów frankofońskich oraz osób mających kontakt z kulturą i edukacją francuską. Na początek o edukacja kulturalnej we Francji opowiedziała dr Jolanta Skutnik. Następnie referat pt. „Szkoły katolickie w laickiej Francji” wygłosiła mgr Aleksandra Gancarz. Następnie Karolina Kania – członkini naszego koła – opowiedziała o specyfice edukacji licealnej we Francji – na przykładzie Lycée Pilote Innovant International w Jaunay-Clan – roczne badania w działaniu. Ostatnim wykładem w pierwszej części konferencji było wystąpienie dr Przemysław Grzybowski, który przyjechał na naszą konferencję z Bydgoszczy – „Francja przekornie - nie tylko dla frankofilów”. 
W samo południe odbyła się tradycyjnie przerwa kawowa. Wtedy także uczniowie cieszyńskiego Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego oraz ustrońskiego Gimnazjum nr 2 mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę w QUIZie dotyczącym Francji i krajów frankofońskich. 
W drugiej części konferencji wystąpiła Pani dr Magdalena Szalbot, która opowiedziała o idei ośrodków Alliance Française („Alliance Française – skrawek Francji w 136 krajach świata”). Następnie podjęliśmy problematykę klas frankofońskich na Śląsku. Pani mgr Renata Kowalska wygłosiła wystąpienie pt. „Frankofonia a sprawa polska. Rola języka francuskiego na świecie, w Europie, w Polsce, na Śląsku”. Potem Pani mgr Joanna Iskrzycka-Marianek opowiedziała o realizacji projektu klas frankofońskich, na przykładzie gimnazjum nr 2 w Ustroniu („Język francuski w Gimnazjum nr 2 w Ustroniu jako przykład rozwoju poprzez projekt Klas Frankofońskich na Śląsku”). Na koniec obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu uczniów z klasy frankofońskiej z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu – „Maria Curie-Skłodowska - wszystko robiła pierwsza”. Na koniec drugiej części konferencji odbyło się wręczenie nagród w Quizie. Miejsce pierwsze zajął Samuel Wałach z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, miejsce drugie i trzecie należą do uczennic Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie – Małgorzaty Kuchty i Magdaleny Trybuś. Wyróżnienie zaś otrzymał Robert Troszok, również uczeń ustrońskiego gimnazjum. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez Wydawnictwo Warto (CME w Dzięgielowie), Wydawnictwo Nowela oraz Delegation Wallonie-Bruxelles w Warszawie. Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.
W trzeciej, ostatniej już części konferencji odbył się pokaz francuskich filmów: Smak życia w reżyserii Cédrica Klapischa oraz Trzy kolory. Niebieski. W reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.
Dodatkowym działaniem w ramach konferencji była wystawa fotografii autorstwa Karoliny Kani – „Francja w obiektywie”.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno wśród studentów, jak i pracowników cieszyńskich wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Wszystkie nasze działania miały na celu przybliżenie i popularyzujące kultury Francji i krajów frankofońskich. 

Zmieniony (niedziela, 04 września 2011 19:41)