Start Archiwum 2008/2009 Konferencja naukowa w Sosnowcu „Rodzina zastępcza szansą dla dzieci bez przyszłości…”

PostHeaderIcon Konferencja naukowa w Sosnowcu „Rodzina zastępcza szansą dla dzieci bez przyszłości…”

19 marca 2009 roku sześciu członków naszego koła naukowego wyruszyło z Cieszyna na wielką wyprawę do Sosnowca. Zostali zaproszeni na konferencję naukową „Rodzina zastępcza szansą dla dzieci bez przyszłości…” organizowaną przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu. Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00 przemową Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych oraz głównej organizatorki pani Ewy Gawlik. Współorganizatorami tej konferencji było Towarzystwo na Rzecz Reorganizacji Społecznej oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego.

Jako pierwsza wystąpiła Barbara Kaczmarczyk, która ukazała problemy rodzin biologicznych, których dzieci umieszczane są w rodzinach zastępczych. Ukazała głębsze podłoże tych problemów i możliwości ich rozwiązywania. Wskazała na konieczność niesienia pomocy psychologicznej a nie tylko socjalnej. Omówiła sytuację dzieci z takich rodzin, ich poczucie niższości, brak bezpieczeństwa i stałości emocjonalnej. Wysunęła hipotezę, że najważniejsze w pracy z taką rodziną jest odbudowanie poczucia sprawczości wśród jej członków, poczucia, że mogą coś zmienić, że ta zmiana ma sens. Kolejnym prelegentem był Edward Orpik, który opowiedział o projekcie zrealizowanym na terenie warszawskiego powiśla gdzie kiedyś mieszkało około 600 rodzin zmarginalizowanych, a obecnie miejsce to wygląda całkiem inaczej. Przedstawił kondycję takich rodzin, ich potrzeby i problemy, sposoby pracy z taką rodziną oraz dał wszystkim mądrą wskazówkę, że opieka zastępcza powinna być realizowana przez każdego z nas w formie niesienia pomocy gdy zauważymy, że nasz sąsiad jej potrzebuje. Kiedy na samym początku podamy pomocom dłoń możemy przyczynić się do uniknięcia wielu pasm nieszczęść i niepowodzeń a nawet oderwania dzieci od rodziców biologicznych. Jako następna wystąpiła Beata Kropka, która opowiedziała o przygotowaniu kandydatów na rodziców zastępczych, przedstawiała procedury i wymagania oraz przebieg i czas trwania szkoleń przygotowujących do takiej roli. Kolejna prelegentka przedstawiła standardy rodzinnej opieki zastępczej. Zgłębiła temat procedur przydzielania dzieci do danej rodziny, sytuacji w których dzieli się rodzeństwo i zasady na jakich dopasowuje się dzieci do przyszłych rodzin zastępczych. Po tym pierwszym bloku przedstawiającym dramaturgię i tło funkcjonowania i życia rodzin zastępczych ich dzieci i ich rodziców biologicznych nastąpiła krótka przerwa na kawę.

Podczas drugiego bloku wykładowego jako pierwszy wystąpił dr Arkadiusz Kamiński, który wygłosił prelekcję na temat roli rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych rodziny naturalnej. Omówił dwa systemy opieki całkowitej działające w Polsce. Przedstawił koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i określił korzyści płynące z zwiększania liczby takich rodzin. Dr Aleksander Mańka zajął się zagadnieniem czy rodzina zastępcza jest klientem czy partnerem służb społecznych. Zwrócił uwagę na konieczność indywidualnego podejścia w pracy z klientem, że sukces pracownika socjalnego to sukces klienta. Często dobre porozumienie jest trudne ale jest możliwe jeśli pracownik socjalny zechce wejść w świat osoby potrzebującej pomocy. Kolejny mówca dr Zbigniew Marten dokonał analizy potrzeb dzieci i zanalizował różne dostępne formy opieki nad dzieckiem pod kątem ich zaspokajania. Przedstawił tabele porównujące sytuację dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Kolejnym prelegentem był gość z Wielkiej Brytanii prof. Kelvin Brown, dyrektor Centrum Psychologii Rodzinnej i Sądowej, który przedstawiłmodel pracy z rodziną i dzieckiem w Wielkiej Brytanii oraz przedstawił różne dane statystyczne krajów europejskich z ostatnich czterdziestu lat, które dotyczyły liczby dzieci w domach dziecka, w rodzinach zastępczych i innych formach opieki zastępczej.

Konferencja była bardzo ciekawa, pozwoliła zdobyć nową wiedzę nie tylko na temat rodzicielstwa zastępczego, ale również różnych rozwiązań organizacyjnych, które z pewnością przyszłości wykorzystamy podczas konferencji przeprowadzanych na naszej uczelni.