W dniu 14 kwietnia 2011 roku cztery członkinie koła: Karolina Dawiec, Irena Foks, Justyna Jabłeka oraz Paulina Zenderowska uczestniczyły w warsztatach zatytułowanych „Praca z trudnym klientem. Zajęcia odbywały się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, zostały przeprowadzone przez dr Annę Porczyńską w ramach projektu „Instytucje i organizacje wspierające rozwój i socjalizację osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenach powiatów cieszyńskiego i karwińskiego”. W ramach niniejszego przedsięwzięcia w ciągu paru miesięcy przeprowadzono szereg warsztatów i zajęć edukacyjnych dla osób zainteresowanych tematyką wspierania i pomocy niepełnosprawnym. Podczas czterogodzinnych zajęć prowadzonych przez Psycholog- A. Porczyńską uczestnicy mogli dowiedzieć się o czynnikach wpływających na trudne relacje z klientem, wypełnić test osobowości i dowiedzieć się czegoś więcej na temat samego siebie.

Dodatkowo mogli przeanalizować przytoczone spotkania terapeutów/ osób wspierających z „trudnymi” klientami. Przedstawione sytuacje, zaczerpnięte z literatury, pomogły uczestnikom warsztatów uświadomić sobie wielość czynników oraz złożoność osobowości terapeuty i klienta mających wpływ na jakość ich wzajemnych kontaktów i relacji. Pomocne wskazówki i uwagi z pewnością zostaną wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej przy zetknięciu się z „trudnym” klientem.

Zmieniony (niedziela, 04 września 2011 19:41)