Start Archiwum 2008/2009 Szkolenie w Konstancinie - Jeziornej

PostHeaderIcon Szkolenie w Konstancinie - Jeziornej

W dniach 7 do 13 lipca 2008 oraz 7 do 10 października 2008 roku jedna z członkiń naszego Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej - Justyna Jabłeka, uczestniczyła w kolejnych etapach szkolenia z programu „Młodzież w Działaniu”, które odbyły się w Konstancinie-Jeziornej koło Warszawy. Szkolenia te zostały zorganizowane przez Narodową Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i obejmowały trzy etapy pierwsze w kwietniu, drugie w lipcu i trzecie, ostatnie w październiku.

Temat lipcowego szkolenia to: „Ja w środowisku”. Na tym szkoleniu zostały także przedstawione pomysły wykonania pierwszego zadania tj. organizacji Dnia Sąsiada (w czasie pomiędzy kolejnymi szkoleniami uczestnicy mają do wykonania konkretne zadania w społeczności, organizacjach w których działają, angażując w nie jednocześnie innych ludzi). Na drugim etapie szkolenia uczestnicy dowiedzieli się co to jest Informacja Publiczna i kto ma do niej dostęp, z kim można podjąć współpracę, u kogo szukać pomocy, jak mobilizować do działania i czym jest Mapa Zasobów i Potrzeb.

Ostatni, trzeci etap szkolenia, nosił tytuł „Ja w działaniu” i był poświęcony głównie ćwiczeniom w pisaniu projektów. Uczestnicy dowiedzieli się także w jaki sposób mogą starać się o dofinansowanie swoich projektów. Ostatnim zadaniem, które uczestnicy otrzymali w lipcu było stworzenie „Mapy zasobów i potrzeb” wybranego przez każdego uczestnika miejsca w którym działa. Mapy te zostały przedstawione na ostatnim szkoleniu w październiku.

Szkolenia obejmowało także ewaluację , która polegała na krótkich spotkaniach z ewaluatorami i stworzeniu trzech krótkich fotoesejów, na których miały zostać przedstawione nasze działania, które chcemy rozpocząć, następnie ich realizacja i w końcu efekty.

W czasie szkolenia uczestnicy mieli także jedno wolne popołudnie. Wtedy można było się wybrać na zwiedzanie np. Warszawy i Starego Miasta.