Po dwóch miesiącach intensywnych przygotowań członkowie Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej doprowadzili do realizacji projektu dwudniowej imprezy kulturalnej „Dni góralskie. Trzy regiony. Górale śląscy, żywieccy podhalańscy”. Wydarzenie to odbyło się na terenie Uniwersytetu Śląskiego Wydziały w Cieszynie w dniach 11-12.12.2007r.

Naszym celem jako koła było zwrócenie uwagi uczestników na to jak istotna jest śniadość przynależności do swojej małej ojczyzny oraz wiedza dotycząca kultury własnego regionu. Za zadanie wyznaczyliśmy sobie wprowadzenie beneficjentów w tematykę patriotyzmu lokalnego i pielęgnowania rodzimych tradycji na przykładzie wymienionych w tytule trzech góralskich regionów.

Na „Dni góralskie…” złożyły się dwie konferencje naukowe, występy kapeli góralskiej, wystawa zdjęć Waldemara Kompały, Prezentacje multimedialne oraz studencka gospoda, w której każdy mógł skosztować pajdy chleba ze smalcem, oscypków itp. Była okazja do zaopatrzenia się m.in. w pozycje książkowe związane z tematyką, wyroby twórców ludowych.

Chcąc sprostać różnorodnym zainteresowaniom i wymaganiom odbiorców staraliśmy się ułożyć program tak, by każdy mógł znaleźć w nim coś dla siebie. Pierwszy dzień uświetniły: projekcje filmów „Procny beskidzki rok” oraz „W beskidzkich izbach twórczych” a także hospitacja zajęć próby Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej, występ gawędziarzy ludowych. Warsztaty wykonywania kwiatów bibułkowych, występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej oraz folkowa impreza do „białego rana” w klubie studenckim to główne atrakcje drugiego dnia.

Wracając do meritum, czyli konferencji, należy podkreślić, iż bardzo szczegółowo został przez nas przemyślany dobór prelegentów oraz kolejność ich wystąpień w poszczególnych dniach. Wykłady przedstawione we wtorek skupiały się wokół tematu „Kultura góralska wczoraj i dziś”. O wystąpienia poprosiliśmy: prof. zw. dr hab. Daniela Kadłubca (ku naszej ogromnej radości zaszczycił nas swoją obecnością), dr Kingę Czerwieńską, która prezentowała temat „Tradycja i innowacja w „sztuce ludowej” Górali Polskich na przykładzie stroju”, dr Katarzynę Marcol – „Rola dzieci w obrzędowości dorocznej”, dr Magdalenę Szyndler – „Śląskie śpiewanie – eliminacje do konkursu. Repertuar pieśniowy najmłodszego pokolenia Zaolziaków”. Konferencję zakończyły prelekcje, o wspólnym tytule – „Tradycja i współczesność w muzyce górali śląskich, żywieckich i podhalańskich”, wygłoszone przez mgr Janusza Ziębę oraz mgr Bartłomieja Koszarka. Drugi z mówców, jako wybitny muzyk, dał niezwykły pokaz umiejętności gry na rozmaitych instrumentach. Ich wystąpienie uświetniła obecność kapeli góralskiej złożonej w dużej mierze ze studentów naszej uczelni, która poruszyła wszystkich i porwała do wspólnego śpiewu a nawet tańca uczestników konferencji. Tematem konferencji w drugim dniu była „Folklor i folkloryzm w edukacjiś”. Głos zabrali: mgr Krystyna Mikociak, która przedstawiła temat „Formy edukacji regionalnej w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych”, mgr Mirosław Miodoński – Edukacja regionalna w działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej – wczoraj i dziś”, ks. Władysław Zązel – Znaczenie tradycji góralskich w działalności duszpasterskiej”, mgr Leszek Miłoszewski – „Działalność edukacyjno-wychowawcza Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”, Janusz Macoszek – „lekcja muzealna w kurnej chacie”.

Nasze przedsięwzięcie odniosło duży sukces, o czym świadczą pochwały, które płynęły pod naszym adresem z ust osób bardzo autorytatywnych oraz fakt, iż już podczas trwania imprezy zrodził się pomysł na kolejne działania związane z kulturą góralską. Nasze koło planuje zorganizować, jeszcze w tym roku akademickim, przynajmniej dwie „Góralskie posiady” polegające na wspólnym muzykowaniu, nauce tańców i pieśni ludowych.

Więcej zdjęć w galerii

Zmieniony (czwartek, 29 października 2009 21:21)