19 marca 2008 roku miała miejsce konferencja pt.: „Hospicjum – jak godnie żyć do końca” zorganizowana przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. Koło powstało w 2003 r., a jego celem jest nie tylko poszerzanie wiedzy z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej, ale również uczestnictwo w kole daje możliwość realizacji własnych zainteresowań związanych z kierunkiem: Praca socjalna i opiekuńczo-wychowacza.

Miejscem obrad była sala konferencyjna Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Konferencję uroczyście otwarła Pani Dziekan dr Halina Rusek. Podziękowała ona studentom za podjęcie tak trudnego tematu, jakim jest śmierć.

Uczestnikami konferencji byli zarówno wykładowcy, jaki i studenci cieszyńskiej uczelni oraz zaproszeni goście. Do Sali konferencyjnej przybyły również osoby, które zostały poinformowane przez Internet o odbywającej się w Cieszynie konferencji. Byli to m.in. licealiści oraz pracownicy z pobliskich hospicjów głównie z Pszczyny i Bielska.

Organizatorom konferencji chodziło by ukazać hospicjum jako miejsce życia, a nie umieralnię. Jako miejsce, w którym można poczuć się jak w domu, a nie jak w samotni.

Konferencja była podzielona na dwie części. W pierwszej części ukazane zostały teoretyczne aspekty związane z hospicjum.

Pierwsi goście przybyli z cieszyńskiego hospicjum im św. Łukasza, a były to panie: Mariola Sufa i Halina Sajdok-Żyła. M. Sufa zaprezentowała temat pt. „Hospicja w Polsce ich rola i zadania”. Skrupulatnie i dokładnie przedstawiła semantyczne znaczenie słowa: hospitium, opieka paliatywna czy też hospicyjna. Jak również opisała polskie hospicja i jakie mamy ruchy działające na ich rzecz. Z kolei. H. Sajdok-Żyła mówiąc o „Roli wolontariusza w Hospicjum” podzieliła się swoimi doświadczeniami w pracy z najmłodszymi podopiecznymi domowego hospicjum w Cieszynie. Jak również wspomniała o tym, iż wolontariusz powinien być przede wszystkim punktualny i zdrowy. Swoje wystąpienie zakończyła słowami: „Prawdziwie żyje ten, kto żyje dla innych.”

Temat o wolontariuszach poruszył również wykładowca UW dr Mirosław Górecki w referacie pt. „Motywacje i odczucia wolontariuszy pracujących na rzecz hospicjum.” Uwagę swoją skupił na rodzajach motywacji (egoistyczna, religijna, identyfikacyjna, zawodowa i empatyczna) oraz na tym, co pomaga, a co utrudnia w udzielaniu przez wolontariuszy pomocy.

Kolejni goście przyjechali z mysłowickiego hospicjum „Cordis” w składzie: lek. med. Jolanty Grabowskiej-Markowskiej, Barbary Kuczek oraz psycholog Agnieszki Muszczak.

„Jakie warunki muszą być spełnione aby dom hospicyjny stał się domem rodzinnym.” Taki temat podjęła J. Grabowska-Markowska. Poruszyła w nim ważna kwestię, dotyczy ona powodów, dla których umieszcza się osoby chore na nowotwór w takiej placówce, jaką jest Hospicjum. Z zaangażowaniem opowiadał o placówce, która służy poprawie jakości życia swoich podopiecznych. O potrzebach i marzeniach, jakie realizuje ta placówka dla swoich podopiecznych, a nie „pacjentów”, jak podkreślała pani doktor.

B. Kuczek przybliżyła zgromadzonym w Sali konferencyjnej „Wybrane aspekty w opiece nad dziećmi w Hospicjum”. To, o czym winniśmy pamiętać to fakt, że pomagamy „Tu, Teraz, Natychmiast”. Praca z dzieckiem jest pracą do końca. Dlatego tak ważne jest by traktować każdego małego człowieka w sposób podmiotowy i autonomiczny.

Nie zabrakło również tematu pt. „Wsparcie psychologiczne w terminalnej fazie choroby nowotworowej”, który podjęła A. Muszczak. Mówiła o tym jak ważny jest czas, zaangażowanie, a przede wszystkim komunikacja między podopiecznym a rodzinom w procesie, jakim jest psychologiczne wsparcie.

Ostatnia z zaproszonych prelegentów pani lek. med. Anna Byrczek wygłosiła referat pt. „Oddział Opieki Paliatywnej jako inna forma pomocy osobom chorym na chorobę nowotworową”. W którym pokazała wkład pracy swojego personelu w utrzymaniu tego oddziału oraz zapewnienia przyjaznej atmosfery dla swoich podopiecznych.

Druga część konferencji stanowiła projekcja filmu pt. „Pora umierać” reżyserii Doroty Kędzierzawskiej. Film o starości, samotnośi i codziennym życiu

Konferencji towarzyszył także kiermasz prac wykonanych prze podopiecznych hospicjum „Cordis” oraz studenci UŚ apelowali w sprawi zmiany decyzji o zlikwidowaniu Oddziału Opieki Paliatywnej przy szpitalu w Wilkowicach.

Konferencja jak i film cieszyły się dużym zainteresowaniem studentów i nie tylko.

Zmieniony (czwartek, 29 października 2009 21:14)