W dniach 14-15 listopada 2007 roku odbyła się w Serocku k. Warszawy konferencja naukowa po hasłem "Dom i ojczyzna we współczesnym świecie", w której uczestniczyły dwie studentki należące do Kola Naukowego Edukacji Międzykulturowej wraz z opiekunkami Koła - dr Aliną Szczurek-Borutą i dr Barbarą Grabowską. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Pilcha przy współpracy z Międzykulturowym Centrum Adaptacji Zawodowej.

Podstawowymi kręgami tematycznymi konferencji były:

1. Wychowanie w "domu obcym"- trauma dzieciństwa czy szansa na lepszą przyszłość.

2. Gdzie jest mój dom gdzie jest moja Ojczyzna? Próba wielorakiej odpowiedzi.

3. Kultura ojczysta w transmisji wartości rodzinnych - aspekty porównawcze.

4. Różne wymiary życia emigracyjnego - sukcesy , porażki, nieudane powroty.

5. Kosmopolityzm a wykorzenienie w perspektywie indywidualnych ludzkich losów.

6. "Mała Ojczyzna" - projekt nowego ładu społecznego.

W pierwszym dniu konferencji odbyły się wykłady wielu znanych i cenionych osób, m.in. prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, który mówił na temat "Moje dwie ojczyzny", prof. Szewacha Weissa z tematem "Życie wiecznego emigranta", prof. Wiesława Theissa mówiącego o "Domu i ojczyźnie - miejscach w świecie bez miejsc" oraz prof. Jerzego Nikitorowicza na temat "Kosmopolityzm i Ojczyzna prywatna jako nowy ład społeczny". Odbyła się również dyskusja panelowa prowadzona przez prof. Janusza Surzykiewicza, w której uczestnicy - uchodźcy i emigranci - wypowiadali się na temat swych doświadczeń emigracyjnych. Drugiego dnia uczestnicy konferencji obradowali w dwóch grupach. Pierwsza sekcja pod hasłem "Tożsamość a emigracja. Fakty i doświadczenia" prowadzona była przed dr Ewę Ogrodzką-Mazur, druga natomiast, pod przewodnictwem prof. Jadwigi Izdebskiej, dyskutowała o "Wartościach rodzinnych i patriotycznych w perspektywie biograficznej i społeczno-edukacyjnej". Całość obrad zakończona została wspólnym podsumowaniem obu sekcji oraz dyskusją plenarną.

Konferencja naukowa, która odbyła się w Serocku, była wydarzeniem ważnym ze względu na wagę problemów, które zostały tam przedstawione. Podsumowując dwudniowe dyskusje na temat domu i ojczyzny oraz ich roli w kreowaniu tożsamości człowieka pedagogice społecznej postawiono zadanie poszukiwania odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji, kiedy we współczesnym świecie za naczelne można uznać hasło "Migrare humanum est", a "człowiek nomada" jest symbolem naszych czasów, dom i ojczyzna nadal mogą spełniać swoje dotychczasowe zadania.

Zmieniony (czwartek, 29 października 2009 21:26)