We wtorek 6 maja 2014 r. odbyła się konferencja naukowa Baśń i bajka – udział w rozwoju dziecka. Jego Magnificencja Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś objął wydarzenie patronatem honorwym. Konferencję otworzyło wystąpienie Dziekana WEiNoE prof. UŚ Zenona Gajdzicy oraz wystąpienia Dyrektora Instytutu Nauk o Edukacji prof. UŚ Urszuli Szuścik i Opiekuna Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej dr hab. Barbary Grabowskiej.

Konferencja miała zasięg ogólnopolski i udało się to potwierdzić w wystąpieniach prelegentów, gościliśmy na naszym Wydziale wykładowców, doktorantów oraz studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce: Krakowa, Warszawy, Lublina, Łodzi, Katowic, Wrocławia i Kielc, wśród prelegentów nie zabrakło oczywiście wykładowców i studentów naszego Wydziału. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i mogliśmy wysłuchać wystąpień nie tylko pedagogów, ale także psychologów, filologów, etnologów, kulturoznawców, a nawet filmoznawcy. Liczba prelegentów przerosła nasze oczekiwania, mieliśmy 15 prelekcji oraz sesję posterową, gdzie swoje prace prezentowało pięć osób. Z racji tego, że dysponowaliśmy skromnymi środkami finansowymi, a nasza konferencja była jednodniowa, byliśmy zmuszeni do odrzucenia części zgłoszeń. Na uwagę zasługuje fakt, że podczas czasu przeznaczonego na dyskusję, rzeczywiście miała miejsce żywa wymiana myśli i spostrzeżeń, a nawet przyczyniło się to do przedłużenia o godzinę zakończenia konferencji, ponieważ prelegenci żywo dyskutowali nad wystąpieniami i rolą bajek i baśni w życiu dziecka i nie tylko. Konferencję zakończyliśmy wspólnym wnioskiem, że trzeba powtórzyć tak wartościowe spotkanie w przyszłym roku akademickim, z zaznaczeniem, że powinno być ono dwudniowe.

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:22)