Start Archiwum 2006/2007 Konferencja „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”

PostHeaderIcon Konferencja „Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego”

W dniach 25-27 września 2006 w Lublinie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pod tytułem: "Problemy diagnostyki, rehabilitacji i rozwoju dziecka niepełnosprawnego".

Miejscem obrad było centrum konferencyjne Collegium Maius Akademii Medycznej w Lublinie. Głównym celem konferencji była wzajemna wymiana doświadczeń i metod działania pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, których łączy praca z dziećmi niepełnosprawnymi. Poruszane były tematy poradnictwa genetycznego, diagnozy niepełnosprawności. Przedstawione zostały niektóre ciekawe zespoły genetyczne np. Zespół Smitha, Lemlego i Opitza, zespół Nijmegen. Przedstawiono również sposoby leczenia i uprawniania dzieci niepełnosprawnych. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu artoterapii i muzykoterapii (w tym muzyki kreatywnej Nordoff - Robbins). Z punktu widzenia działalności naszego koła wyjątkowo interesujący się wydał wykład pana prof. dr. hab. Janusza Kirenko pt. "Dylematy niepełnosprawności", a także wykład pani Anity Stefańskiej z UAM na temat integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ze społecznością lokalną poprzez zajęcia teatralne.