Start Archiwum 2006/2007 Konferencja „Edukacja międzykulturowa na Pograniczu w pierwszych latach przynależności do Unii Europejskiej”

PostHeaderIcon Konferencja „Edukacja międzykulturowa na Pograniczu w pierwszych latach przynależności do Unii Europejskiej”

W dniach 9-11 października 2006 w Ustroniu-Jaszowcu odbyła się kolejna konferencja naukowa z zakresu edukacji wielo- i międzykulturowej pod patronatem prof. dr hab. Tadeusza Lewowickiego. Tegorocznym tematem obrad była Edukacja międzykulturowa na Pograniczu w pierwszych latach przynależności do Unii Europejskiej.

Dzięki uprzejmości organizatorów w wydarzeniu tym mogli uczestniczyć przedstawiciele KNEM. Możliwość spotkania najwybitniejszych naukowców z dziedziny edukacji międzykulturowej była dla nas zaszczytem i szansą na nawiązanie interesujących znajomości.

Rozwijająca się współpraca z Czechami, ciekawe przedsięwzięcia w ramach starania się o granty (np. imprezy,w ramach których prezentują się regiony),likwidowanie pól konfliktów w danych rejonach - to tylko niektóre z poruszanych tematów, które poruszył prof. Jasiński. Dr J.Kurzępa przybliżył nam zasady programu "Młodzież". Opowiedział o głównych priorytetach w tym zakresie:

- przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów

- rozwój osobowości młodych ludzi

- wyrównywanie szans i możliwości.

Poruszony został także temat zalet wymian narodowych i tych wartości jakie niesie ze sobą bycie wolontariuszem. Dr Kurzępa przybliżył również wyniki badań, przeprowadzonych wśród młodzieży zgorzeleckiej, uczestniczącej w wymianie polsko-niemieckiej.

Była także mowa o wielkiej roki jaką pełni lokalna prasa. "Ziemia Kłodzka" to przykład czasopisma cieszącego sie dużą popularnością, a zarazem szerzącego polsko-czeską kulturę chrześcijańską. Pomimo bardzo regionalnego charakteru, pismo to ma dużą siłę oddziaływania - została nawiązana współpraca z europosłami,dzięki którym pozyskano fundusze na konkurs wiedzy o Polsce i Czechach.

"Historia międzykulturowości w strukturach administracyjnych" - Głównym problemem poruszanym w tym wystąpieniu była Reforma Kształcenia Wielokulturowego w Republice Czeskiej, której jednym z celów było wprowadzanie do szkół (w czasie całego kształcenia) elementów kształcenia wielokulturowego. A cel nadrzędny zakładał popieranie dobrych stosunków wśród różnych grup rasowych,etnicznych i narodowościowych.