Start Archiwum 2006/2007 Konferencja „Stereotyp Roma w odczuciach Polaków”

PostHeaderIcon Konferencja „Stereotyp Roma w odczuciach Polaków”

Naszą działalność w tym roku kalendarzowym zakończyliśmy konferencją naukową pt. "Stereotyp Roma w odczuciach Polaków", która odbyła się 12.12.2006r. Staraliśmy się poznać prawdziwe oblicze Romów, dowiedzieć się z jakimi problemami mają oni do czynienia na co dzień i jak Gadziowie tj. nie-Romowie mogą pomóc tym, którzy się identyfikują z tą grupą mniejszościową.

Mgr Andrzej Grzymała-Kazłowski (specjalista ds. Romów w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA) przedstawił nam sytuację Romów w Polsce, zaś o rządowych programach na rzecz społeczności romskiej dowiedzieliśmy się od pana dra Artura Paszko (WBP w Krakowie i AP Kraków). Nasze koleżanki z Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej - Agnieszka Gozdek i Aleksandra Gancarz - zaprezentowały wyniki badań, które nasze koło prowadziło od jakiegoś czasu na różnych kierunkach wybranych uczelni wyższych w Polsce (Cieszyn, Jastrzębie, Bielsko-Biała, Katowice, Sosnowiec, Lublin, Białystok). Doskonałym uzupełnieniem było doniesienie z badań w bielskich szkołach, które przeprowadził mgr Jakub Bączek na grupie nauczycieli. Niestety jak wyniki pokazały - bardzo wiele osób w placówkach oświatowych kieruje się w swoim życiu stereotypami na temat Romów, na szczęście postawa studentów wobec tej grupy mniejszościowej jest dużo bardziej optymistyczna. Wśród naszych zaproszonych gości nie zabrakło także Trenerki Edukacji Praw Człowieka Amnesty International, która jest zaprzyjaźniona z naszym kołem. Mgr Agata Piszczek pokazała nam jak stereotyp Roma wyglądał w przeszłości i jak zmieniał się na przestrzeni lat w naszym kraju. Natomiast naszej koleżance z koła - Agnieszce Szczotce udało się dowiedzieć jak wygląda pomoc socjalna i edukacyjna rodzinom romskim w Żywcu i postanowiła nam przekazać wiele cennych informacji na ten temat.

Po konferencjach: "Stereotyp Niemca w odczuciach Polaków" (01.03.2006) i "Stereotyp Roma w odczuciach Polaków" (12.12.2006) odbyły się warsztaty prowadzone przez Trenerkę Edukacji Praw Człowieka Amnesty International - mgr Agatę Piszczek. Pierwsze warsztaty poświęcone były mniejszościom narodowym i etnicznym oraz regulacjom prawnym, które traktują o nich. Zaś tematem drugich warsztatów była mniejszość romska.

Trenerka uświadomiła nam jak wiele niejasności możemy odnaleźć w dokumentach prawnych dotyczących mniejszości. Przybliżyła problemy, z którymi styka się każda grupa mniejszościowa. W ciągu zajęć staraliśmy się niejako wcielić w osobę należącą do grupy mniejszościowej i zrozumieć jak wygląda codzienne życie kogoś kto jest niby taki sam, a jednak Inny. Bezradność, dyskryminacja, zaufanie, zrozumienie, tolerancja czy stereotyp to pojęcia, które często pojawiały się na warsztatach... i dzięki temu chyba je lepiej teraz rozumiemy.

Zdjęcia z konferencji