Start Archiwum 2004/2005 Sprawozdanie z cyklu zajęć „Tolerancja - jak uczyć siebie i innych”

PostHeaderIcon Sprawozdanie z cyklu zajęć „Tolerancja - jak uczyć siebie i innych”

W pierwszej połowie 2005 roku wszyscy członkowie Koła mocno zaangażowali się w prowadzenie lekcji nt. Tolerancji dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Zajęcia miały na celu zapoznać uczniów z zagadnieniem tolerancji oraz z problemem jakim jest stosunek do człowieka od nas odmiennego. Miały one charakter warsztatowy a uczniowie pracowali w grupach.

Z naszych obserwacji i rozmów wynika, że zajęcia podobały się zarówno uczniom, jak i obserwującym je pedagogom. Zajęcia odbyły się w Cieszynie oraz Radlinie, Wiśle, Dębowcu i Suszcu. Lekcje te posłużyły nam także jako możliwość przeprowadzenia badań dotyczących postaw dzieci i młodzieży wobec szeroko rozumianej inności i obcości. Zbadaliśmy stosunek do ludzi odmiennej wiary, koloru skóry, innej kultury. Wyniki badań przedstawiliśmy na późniejszej konferencji naukowej.

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej przygotowując się do konferencji naukowej pt. "Tolerancja - jak uczyć siebie i innych" przeprowadziło cykl zajęć warsztatowych w różnych szkołach województwa śląskiego. Głównym naszym celem była pomoc w odkryciu własnych, negatywnych stereotypów i uprzedzeń oraz pomoc w walce z nimi, będąca pierwszym krokiem do zmiany nastawiania młodzieży do "innego". Równie ważnym zadaniem było wpojenie umiejętności empatii wobec ludzi odmiennych, jak i umiejętności komunikacji międzykulturowej. Drugorzędnym celem było uzyskanie danych dotyczących stereotypów dotyczących innych kultur utrwalonych obecnie w psychice młodych ludzi.

Suszec

Pierwsze zajęcia zostały przeprowadzone 18 lutego 2005 roku w Gimnazjum Publicznym w Suszcu. W zajęciach, które prowadziły cztery przedstawicielki koła: Aleksandra Gancarz, Monika Kamieniecka, Renata Kajzar oraz Agnieszka Gozdek, uczestniczyło 20 osób z klasy drugiej suszeckiego gimnazjum. 45 Minutowa lekcja została sfilmowana, a nagrany materiał wykorzystano podczas kwietniowej konferencji.

Dębowiec

4 marca 2005 roku przeprowadziliśmy warsztaty o tolerancji w Gimnazjum w Dębowcu. Uczniowie klasy "III c" przyjęli nas bardzo serdecznie i z chęcią angażowali się w poszczególnie zadania. Podczas burzy mózgów i prac plastycznych wykazywali się niezwykłą inwencją i wielością sposobów rozumienia tolerancji. Poruszali różne jej aspekty, począwszy od tolerancji religijnej i narodowościowej, aż do politycznej i kulturowej. W przedstawionych scenkach starali się jak najlepiej odegrać swoje role, zachęcając tym samym całą grupę do dyskusji. Na zakończenie wypełnili ankiety badające poziom tolerancji. Po zajęciach usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii na temat przydatności takich ćwiczeń w pozbywaniu się własnych stereotypów i uprzedzeń.

Radlin

Następna odwiedzoną przez członków koła szkołą było Gimnazjum Sportowe przy Zespole Szkół Sportowych nr 2 w Radlinie, 18 tysięcznym miasteczku powiatu wodzisławskiego. Zajęcia w tejże szkole zostały przeprowadzone 11 marca 2005 roku przez Aleksandrę Gancarz, Renatę Kajzar oraz Agnieszkę Gozdek. Na prośbę pani dyrektor warsztaty o tolerancji odbyły się we wszystkich trzech klasach integracyjnych. Niewielkie doświadczenie studentek w pracy z młodzieżą niepełnosprawną początkowo budziło ich obawy, lecz dzięki radom pedagoga specjalnego i nauczycieli klas integracyjnych zostały one zażegane. Młodzież niepełnosprawna, tak w stopniu lekkim, jak i umiarkowanym i znacznym, aktywnie uczestniczyła w warsztatach rysując, biorąc udział w scenkach oraz zabierając głos w dyskusji. Dla prowadzących było to interesujące doświadczenie, które z pewnością znajdzie swój wydźwięk w przyszłej działalności KNEM. Największe zdziwienie dyrekcji i nauczycieli odwiedzonych szkół budził fakt, iż wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem warsztatów były pokrywane przez studentów z KNEM.

Wisła

W dniu 16 marca 2005 roku grupa studentów Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej w ramach prowadzonego cyklu warsztatów wybrała się do Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Wiśle. Uczestnikami zajęć była grupa uczniów pierwszej klasy technikum. Młodzież chętnie i aktywnie wypowiadała się na tematy związane z tolerancją, a same warsztaty zostały odebrane bardzo dobrze zarówno przez samych uczestników, jak i przez obserwującą nas kadrę pedagogiczną.

Cieszyn

22 marca 2005 odbyły się zajęcia warsztatowe równolegle w dwóch cieszyńskich gimnazjach - nr 2 oraz nr 3. W gimnazjum nr 2 członkowie koła (Asia Kubaczka, Małgorzata Szczotka, Piotr Ciwiński oraz Tomasz Gebel) spotkała się z dwiema klasami drugimi. Młodzież z obu klas bardzo pozytywnie zareagowała na zaproponowaną przez nas odmianę w godzinie wychowawczej. Była żywo zainteresowana przygotowanymi przez nas zajęciami i nie przeszła obok tak ważnego zagadnienia, różnorodnie rozumianej przez nich, tolerancji. Podobnie w gimnazjum nr 3, gdzie zajęcia przeprowadziły Kasia Jas i Magdalena Książek. Tam młodzież klas pierwszych równie aktywnie podeszła do warsztatów o tolerancji. Niektóre stwierdzenia młodych ludzi wywoływały gorące dyskusje pomiędzy ich kolegami. Zarówno młodzież, jak i kadra pedagogiczna obserwująca nasze zajęcia, była bardzo zadowolona po ich zakończeniu i wdzięczna za ich przeprowadzenie.

Zdjęcia z warsztatów