PostHeaderIcon Publikacje

PostHeaderIcon Publikacje naukowe

Działalność KNEM od samego początku była przedmiotem refleksji naukowej. Rezultaty niektórych projektów zostały opisane w publikacjach, których spis znajduje się poniżej. Artykuły ułożono w porządku chronologicznym.

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Aleksandra GANCARZ: Aktywność studentów pedagogiki z Cieszyna na polu edukacji międzykulturowej. W Vera Koval (red.) Społeczny młodzieżowy ruch studencki i jego rola w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wyd. VA Smith, Zaporoże DIG 2016, s. 32-37.

Sandra KOCJAN: Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej – najnowsze wydarzenia. W: Alina SZCZUREK-BORUTA: Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015.

Katarzyna ZLOCH, Aleksandra GANCARZ: Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne (Cieszyn, 12 grudnia 2013 roku). W: Alina SZCZUREK-BORUTA: Cieszyńskie Naukowe Forum Studenckie. T. 1: Między teorią a praktyką. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2015.

Justyna JABŁEKA, Irena KUBAK: Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej jako przykład dobrego połączenia studenckiej praktyki z akademicką teorią. „Edukacja Międzykulturowa” 2013, nr 2.

Aleksandra GANCARZ: Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w Kole Naukowym Edukacji Międzykulturowej w pracy zawodowej absolwentów Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. „Edukacja Międzykulturowa” 2013, nr 2.

Aleksandra GANCARZ: Studenckie Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Katarzyna GEBEL: Poznajmy Innego, czyli jak polscy studenci postrzegają inne narodowości. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Agnieszka GOZDEK: Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. W: Bronislava KASÁČOVÁ (red.): Inovacne trendy v edukacnej teorii a praxi. Banská Bystrica 2007.

Tomasz GEBEL, Katarzyna JAS: Tolerancja przedmiotem studenckiej refleksji. „Wychowanie na Co Dzień” 2005, nr 9 (144).

Zmieniony (wtorek, 05 lipca 2016 08:05)

 

PostHeaderIcon Zwyczaje, wierzenia i zachowania związane z ciążą

Jednym z najważniejszych momentów w życiu każdej rodziny jest przyjście na świat nowego potomka. Na przestrzeni wieków ukształtowało się wiele bogatych zwyczajów, wierzeń i zachowań związanych z okresem narodzin, które szczególnie rozwinęły się w chłopskiej kulturze tradycyjnej. Postanowiłam pogłębić ten temat , skupiając się na etapie ciąży. Badaniami objęłam ( badania prowadziłam za pomocą wywiadu skategoryzowanego) grupę kobiet w zaawansowanym wieku pochodzącą z trzech regionów górskich: Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego oraz Podhala. Moim celem było uzyskanie informacji na temat znajomości i stopnia w jakim zachowały się owe zwyczaje we współczesnej południowej Polsce oraz nakreślenie ewentualnych różnic pomiędzy tymi regionami...

 

PostHeaderIcon Szamanizm

Słowo szaman wywodzi się z języka wschodniosyberyjskich Ewenków – tunguskie šaman. Jego pierwotnej etymologii, niektórzy badacze doszukują się w wedyjskim słowie „śram”, które oznacza tyle co „ogrzewać się”, można to uzasadniać tym, że szaman jest „mistrzem ognia”, kimś, kto opanował ten żywioł do perfekcji...


Zmieniony (niedziela, 02 sierpnia 2015 21:34)

 

PostHeaderIcon Rola i znaczenie kobiet w różnych kulturach

Pracujące matki, kobiety samotne, mężatki i gospodynie domowe, kobiety robiące karierę zawodową i kobiety pobierające zasiłki, lesbijki i biseksualistki, kobiety zamężne i te żyjące w celibacie, kobiety stare, młode i w średnim wieku. Wyzwolone Amerykanki i Europejki, zawoalowane muzułmanki, piękne Chinki. Kobiety. Występują w roli rodzinnej, zawodowej i społeczno-obywatelskiej. Starają się pogodzić wiele ról, które często są na nie nakładane ze względu na religię, którą wyznają, czy na kraj, w którym się urodziły i w którym żyją. Jak zauważają David Matsumoto i Linda Juang, „podobnie, jak w wypadku wielu innych aspektów naszego życia, kultura wywiera istotny wpływ na zachowania związane z byciem mężczyzną lub kobietą"...


 

PostHeaderIcon Rodzina Zastępcza - badania sondażowe przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego

W związku z organizowaną konferencją naukową dotyczącą problematyk rodzin zastępczych, postanowiłyśmy poznać, jak studenci kierunków głównie pedagogicznych rozumieją termin „rodzina zastępcza”, jakie są ich postawy i zapatrywania w tym temacie oraz czy planują w przyszłości założyć taką rodzinę i jak uzasadniają swój wybór.

Zmieniony (czwartek, 29 października 2009 22:21)