PostHeaderIcon Akcja Animacja!

16 stycznia 2013 r. o godz. 10:00 w Centrum Konferencyjnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji odbyła się konferencja pod hasłem „Klatka po klatce. Animacja poklatkowa w szerokim ujęciu”, zorganizowana przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej.

Animacji poklatkowa to klasyczna technika wykonywania filmów, podczas których animator wprawia w ruch obiekty, fotografuje je i za pomocą zdjęć (klatek filmowych) tworzy film. Do jej tworzenia wykorzystuje się takie techniki jak: animacja plasteliny, wycinanka, rysunek, piksilacja (animacja aktora, obiektów), lalka i wiele innych.

Animacja poklatkowa stanowi jedną z metod pracy z dziećmi. Wśród zalet w pracy nad filmem animowanym można wymienić: rozwój kreatywności, umiejętności pracy w zespole, umiejętności narracyjnych, aspektów estetycznych, komunikacji wizualnej, nauka planowania i organizacji swojej pracy, wspólnego rozwiązywania problemów, koncentracji nad wykonywaniem zadania.

Swoimi doświadczeniami w pracy z dziećmi i młodzieżą nad filmem animowanym w technice poklatkowej podzieliła się pierwsza prelegentka Elżebieta Kawka, która jest studentką pedagogiki o specjalności animacja społeczno-kulturalna na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie: „Miałam przyjemność studiować przez 4 miesiące na VIA University College w Danii w ramach programu Erasmus, na kierunku Animacja jako narzędzie nauczania. Poznałam zasady pracy nad filmem animowanym, którymi podzieliłam się z dziećmi i młodzieżą podczas 2-tygodniowych praktyk w Takken Klub”.

Kolejny prelegent, Mieczysław Woźny, przyjechał z Bielska-Białej, gdzie przez 30 lat jako redaktor, a także twórca scenariuszy wielu bajek dla dzieci, pracował w Studiu Filmów Rysunkowych. Przedstawił historię bielskiego Studia Filmów Rysunkowych, opowiedział o pracy nad filmem animowanym, która jest ogromnie czasochłonna i wymaga precyzji. M. Woźny pokazał także oryginalne, 30-letnie rysunki Bolka i Lolka oraz innych postaci z bajek, wykonane na kalce.

Kolejny prelegent, Adam Michniewicz, także student animacji społeczno-kulturalnej, ale również pasjonat animowanych filmów grozy, których przykłady można było obejrzeć, podzielił się z uczestnikami wiedzą z zakresu estetyki wybranych przez siebie filmów.

Dr Ewa Tomaszewska, która na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie prowadzi zajęcia z zakresu wiedzy o teatrze, podczas prezentacji zilustrowanej przykładami filmowymi oraz odegraniem kilku przedstawień, gdzie głównym bohaterem była lalka, przedstawiła historię lalki, rodzaje lalek w teatrze oraz sposoby pracy z nimi.

Na zakończenie konferencji swoją wiedzą z zakresu psychologicznych aspektów twórczości dzieci w wieku przedszkolnym, podzieliła się mgr Jolanta Krzyżewska.

Zwieńczeniem konferencji były warsztaty tworzenia filmów w technice poklatkowej. Podczas warsztatów uczestnicy nauczyli się, jak samodzielnie wykonać film w technice poklatkowej. Nauczyli się także podstaw animacji, budowy filmu i planowania pracy nad filmem. Zajęcia były okazją do praktycznego zapoznania się z różnorodnością animacyjnych technik. Ponadto uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak pisać scenariusz, własnoręcznie wykonali scenografię i bohaterów, a na koniec zaanimowali wybraną przez siebie opowieść. Efektem warsztatów są krótkie, własnoręcznie zrealizowane etiudy filmowe w wersji udźwiękowionej.

 

Artykuł o konferencji "Klatka po klatce. Animacja poklatkowa w szerokim ujęciu" Kliknij tutaj

Zmieniony (sobota, 27 grudnia 2014 16:36)

 

PostHeaderIcon Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne

Dnia 12 grudnia 2013 r. KNEM zorganizowało konferencję naukową pt. o „Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne”, której celem było dostrzeżenie nowych możliwości oraz metod twórczego rozwiązywania problemów, eliminację schematów oraz sztywności w postrzeganiu świata i przestrzeni. Konferencji towarzyszyła wystawa prac dzieci i młodzieży z Rodzinnego Domu Czasowego Pobytu „Sindbad” z Ustronia. Prace dzieci wzbudzały w odbiorcach emocje i skłaniały do refleksji.

Otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica. W temat konferencji wprowadziła wszystkich uczestników dr Lidia Wollman, która opowiadała o twórczości w szkole i o tym, jak szkoła potrafi zabijać twórczość ucznia. Student pedagogiki i członek KNEM Łukasz Matusiak przygotował referat pt. „Wykorzystywanie metod kognitywnych w nauczaniu języka polskiego”. Temat podjęty przez dr. Bogusława Dziadzię dotyczył kreatywności w świecie sztuki. Dr Dziadzia odniósł się do przeszłości i współczesności, wskazując dzieła, które niekiedy budziły konsternację uczestników konferencji. Śmiech i podziw wzbudzały przykłady kreatywnego myślenia przedstawione przez mgr Agnieszkę Pieniążek, regionalną koordynatorkę programu „PROJEKTOR” w Katowicach. Z kolei studentka Elżbieta Kawka przybliżyła temat animacji poklatkowej, dzięki której możemy rozbudzać twórczość u dzieci w wieku wczesnej adolescencji. Następnie wystąpiła dr Anna Trzcionka-Wieczorek, która przedstawiła przykłady zajęć muzycznych z dziećmi w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Zajęcia te mogą być kreatywną formą działania nauczyciela i ucznia. Dawid Staniek podjął dość nowatorski temat: „Rewolucja czy ewolucja? Coach nauczycielem i nauczyciel coach'em”. W swoim referacie ukazał różnicę między nauczycielem a coachem. Dość trudnym tematem zajęła się również mgr Jolanta Krzyżewska w referacie pt. "Twórczość: jak/dlaczego to »działa«?". Ostatnim prelegentem był dr Łukasz Kwadrans, który omówił „Twórcze myślenie w pedagogice resocjalizacyjnej”.

Inicjatorką konferencji była studentka Katarzyna Zloch – Przewodnicząca Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem studentów pedagogiki. Niektórzy z nich wyrazili zainteresowanie warsztatami, podczas których mogliby nauczyć się praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy zawodowej.

 

Artykuł o konferencji "Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne" Kliknij tutaj

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:23)

 

PostHeaderIcon Rola dziadków w wychowaniu młodego pokolenia

W dniu 9 grudnia 2013 roku na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyła się konferencja poświęcona roli starszego pokolenia w wychowaniu młodego.

Organizatorem konferencji było Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej, współorganizatorem Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Celem spotkania naukowego był namysł nad zagadnieniem znaczenia dziadków w wychowaniu dzieci i młodzieży.

Do zaproszonych prelegentów należeli: dr hab. prof. UŚ Alina Szczurek Boruta, ks. prof. dr hab. Józef Budniak, dr J. Suchodolska, mgr Katarzyna Jas, dr Agnieszka Majewska-Kafarowska, lic. Michalina Ryczek, dr Barbara Grabowska, Halina Sajdok-Żyła, dr Barbara Chojnacka-Synaszko, dr hab. Marek Rembierz, dr Anna Drożdż oraz dr Tadeusz Kania. Swoim przybyciem na konferencję zaszczyciła gości także Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Małgorzata Szwarc-Niedźwiecka.

Konferencję uroczyście otwarła dr Jolanta Skutnik – Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia oraz dr hab. prof. UŚ Urszula Szuścik – Dyrektor Instytutu Nauk o Edukacji.

Wystąpienia prelegentów poszerzyły wiedzę uczestników konferencji - głównie studentów cieszyńskiego wydziału - na temat roli starszego pokolenia w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Nacechowanie emocjonalne wypowiedzi sprawiało, że konferencja nie była tylko spotkaniem naukowym. Wydarzenie to było przede wszystkim dobrym wspomnieniem o babciach i dziadkach. Retrospekcja pozwoliła powrócić prelegentom, organizatorom i słuchaczom do pięknych lat spędzonych pod ich czujnym okiem. Dzięki osobom, które zaangażowały się w to przedsięwzięcie naukowe, konferencja dała piękne i wzruszające przesłanie.

Artykuł o konferencji "Rola dziadków w wychowaniu młodego pokolenia"       Kliknij tutaj

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:22)

 

PostHeaderIcon Święta z szyszką w tle 2013

Dnia 3 grudnia 2013 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, odbędą się warsztaty  pod nazwą „Święta z szyszką w tle”.

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej wspólnie z dr Dorotą Prysak- pracownikiem Zakładu Pedagogiki Specjalnej- organizują warsztaty w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który jest obchodzony 3 grudnia.

Jest to kolejna- druga- edycja warsztatów.

Zmieniony (sobota, 27 grudnia 2014 16:44)

 

PostHeaderIcon IV edycja Wampiriady

Już we wtorek, 29 października na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji odbędzie się czwarta edycja Wampiriady!


Wszystkich chętnych, którzy chcą oddać krew lub zarejestrować się w bazie dawców szpiku kostnego zapraszamy od godziny 9:00 do godziny 15:00 na salę konferencyjną. Na dawców czekają małe upominki od naszych partnerów w postaci koszulek, karnetów na zajęcia Zumby, wejściówek do Strefy Wolności i tym podobnych.

W międzyczasie o godzinie 12:00 zapraszamy wszystkich studentów na wykład prowadzony przez dietetyka Natur House o zdrowym odżywianiu, a o 13:00 na zajęcia ZUMBY prowadzone przez Sylwię Czyż.

Zwieńczeniem akcji Wampiriady będzie koncert w klubie studenckim Panopticum: Walkower i Imaginarium. Serdecznie zapraszamy.

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:20)

 

PostHeaderIcon Czas na podsumowanie Wampiriady!

29 października na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbyła się IV edycja Cieszyńskiej Wampiriady, podczas której 81 osób zostało zarejestrowanych, 42 osobom udało się oddać krew. Dzięki tym osobom zebraliśmy 18,9 litrów krwi netto (brutto 21, 42 litrów). Pobiliśmy rekord osób, które zarejestrowały się jako potencjalni dawcy szpiku – 15 osób.

„Wampiriada”, to największa w Polsce kampania honorowego krwiodawstwa organizowana w środowisku akademickim. Akcję organizuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Celem "Wampiriady" jest promowanie honorowego krwiodawstwa i zdrowego trybu życia wśród młodzieży akademickiej.

Akcja rozpoczęła się o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej WEiNoE uroczystym otwarciem przez Prodziekan ds. Promocji i Współpracy ze Środowiskiem Lokalnym dr Katarzynę Marcol, Dziekan Wydziału Artystycznego Profesor Małgorzatę Łuszczak oraz zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyn mgr Adama Swakonia. Swoją obecnością zaszczycił nas również Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Profesor Zenon Gajdzica.

O godzinie 12:00 odbył się wykład na temat zdrowego odżywiania prowadzony przez Panie dietetyk z  firmy Natur House. O 13:00 Licencjonowana Instruktorka Zumba Fitness Sylwia Czyż przeprowadziła dla wszystkich chętnych zajęcia. W holu głównym Panie z firmy kosmetycznej AVON  bezpłatnie wykonywały makijaż. Wszystkie te dodatkowe imprezy cieszyły się wielkim zainteresowaniem.

Akcja zakończyła się o godzinie 15:00.

Honorowy patronat nad akcją objęli:

Jego Magnificencja Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Zenon Gajdzica,
Dziekan Wydziału Artystycznego prof. zw. Małgorzata Łuszczak
Burmistrz miasta Cieszyn mgr inż. Mieczysław Szczurek.


Zwieńczeniem Cieszyńskiej Wampiriady był koncert w klubie studenckim Panopticum Walkower & Imaginarium.

Bardzo serdecznie chcemy podziękować wszystkim osobom, które pomogły w organizacji całej Akcji, naszym sponsorom, mediom, wolontariuszom oraz Pani dr Barbarze Grabowskiej.

Już w kwietniu odbędzie się kolejna edycja Cieszyńskiej Wampiriady, dlatego śledźcie nas uważnie J


Dziękujemy i pozdrawiamy


Zespół Wampiriady

Zmieniony (wtorek, 16 grudnia 2014 12:20)

 

PostHeaderIcon Piszą o KNEM

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej działa bardzo prężnie! O efektach naszej pracy można czytać w Internecie:

 

Artykuł o konferencji "Rola dziadków w wychowaniu młodego pokolenia"       Kliknij tutaj

 

Artykuł o konferencji "Idee na przekór schematom czyli myślenie lateralne"  Kliknij tutaj

 

Artykuł o konferencji "Klatka po klatce. Animacja poklatkowa w szerokim ujęciu"  Kliknij tutaj

 

Zapraszamy do lektury!

Zmieniony (czwartek, 18 grudnia 2014 15:42)

 

PostHeaderIcon Ostatnio dodane

PostHeaderIcon Najpopularniejsze